မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သမထကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

သမထကမ္မဋ္ဌာန်ꩻအဝ်ႏ(၄၀)သွူ။

ကသိဏ်းဆီပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပထဝီကသိဏံ၊ အာပေါကသိဏံ၊ တေဇောကသိဏံ၊ ဝါယောကသိဏံ၊ နီလကသိဏံ၊ ပီတကသိဏံ၊ လောဟိတကသိဏံ၊ ဩဒါတကသိဏံ၊ အာကာသကသိဏံ၊ အာလောကကသိဏဉ္စေတိ ဣမာနိ ဒသ ကသိဏာနိ နာမ။ အနက်- သမထ-မာꩻငိမ္ဖေ့ဒါႏ နီဝရဏတောမ်ႏ ဝိတက်က္စားဈာန်ႏအင်္ဂါႏ၊ ဘာဝနာ-ဟဝ်မာꩻပွါꩻ၊ ကမ္မဿ-ကမ္မတွက်တာႏ၊ ဌာနံ-ခင်ႏလမ်း။ ကသိဏ-(ပိဉ္စုင်ႏ)ဆီပါꩻ- ပထဝီကသိဏံ-ဟမ္ပိဉ္စုင်ႏ၊ အာပေါကသိဏံ-ထီ၊ တေဇောကသိဏံ-မေႏ၊ ဝါယောကသိဏံ-တလီꩻ၊ နီလကသိဏံ-အဖြေင်း၊ ပီတကသိဏံ-အတသီး၊ လောဟိတကသိဏံ-အတနျာႏ၊ ဩဒါတကသိဏံ-အဗွာ၊ အာကာသကသိဏံ-အတို၊ အာလောကကသိဏံ-အရောင်ႏ။

အသုဘဆီပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဥဒ္ဓုမာတကံ၊ ဝိနီလကံ၊ ဝိပုဗ္ဗကံ၊ ဝိစ္ဆိဒ္ဒကံ၊ ဝိက္ခာယိတကံ၊ ဝိက္ခိတ္တကံ၊ ဟတဝိက္ခိတ္တကံ၊ လောဟိတကံ၊ ပုဠုဝကံ၊ အဋ္ဌိကဉ္စေတိ ဣမာနိ ဒသ အသုဘာ နာမ။ အသုဘ(တင်ႏတဲႏတ၀်း)ဆီပါꩻ- ဥဒ္ဓုမာတကံ-စန်းအယော့ꩻ၊ ဝိနီလကံ-စန်းအတမွောတ်၊ ဝိပုဗ္ဗကံ-စန်းအထီသေင်ရီႏ၊ ဝိစ္ဆိဒ္ဒကံ-စန်းအထဲ့ပိန်ကွို့ꩻကွို့ꩻ၊ ဝိက္ခာယိတကံ၊ ဝိက္ခိတ္တကံ-စန်းအကွို့ꩻလီ၊ ဟတဝိက္ခိတ္တကံ-စန်းပါꩻသွို့ꩻပဲတ်ꩻ၊ လောဟိတကံ-စန်းသွီႏဖြဲတ္ထန္တဗော့ꩻလဲ့ꩻ၊ ပုဠုဝကံ-စန်းလိုင်ႏဆုဲင်း၊ အဋ္ဌိကံ-စန်းအဆုတ်ꩻတခြင်း။

အနုဿတိဆီပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဗုဒ္ဓါနုဿတိ၊ ဓမ္မာနုဿတိ၊ သံဃာနုဿတိ၊ သီလာနုဿတိ၊ စာဂါနုဿတိ၊ ဒေဝတာနုဿတိ၊ ဥပသမာနုဿတိ၊ မရဏာနုဿတိ၊ ကာယဂတာသတိ၊ အာနာပါနဿတိစေတိ ဣမာနိ ဒသ အနုဿတိယော နာမ။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ-ယူႏလꩻခွိုꩻဘုရာꩻလွိုးဂုဏ်ႏ၊ ဓမ္မာနုဿတိ-ယူႏလꩻခွိုꩻတရာꩻဂုဏ်ႏ၊ သံဃာနုဿတိ-ယူႏလꩻခွိုꩻသင်္ဃာႏဂုဏ်ႏ၊ သီလာနုဿတိ-ယူႏလꩻချာခွိုꩻ နမ်းကထိင်္ခါꩻသီႏလထာꩻမာꩻတောမ်ႏ ကမာꩻခါꩻကုသိုလ်ႏ၊ စာဂ-ယူႏလꩻခွိုꩻ နီကစာႏဂစွောန်ႏကြဲꩻ၊ ဒေဝတာ-ယူႏလꩻခွိုꩻဝင်ꩻမာꩻကုသိုလ်ႏတဲင် လွေꩻသုဂတိ၊ ဥပသမာ-ယူႏလꩻခွိုꩻနိဗ္ဗာနသုခ ငိမ်ꩻခွꩻမုꩻ၊ မရဏာ-ယူႏလꩻခွိုꩻထာꩻအီႏသီ ကာယဂတာသတိ-ယူႏလꩻခွိုꩻကောဋ္ဌာသသိုမ်ဆီနီ၊ အာနာပါနဿတိ-ယူႏလꩻခွိုꩻထာꩻသာနွို့ထန်ႏ။

အပ္ပမညာလိတ်ꩻပါꩻ(ဗြဟ္မစိုရတရာꩻလိတ်ꩻပါꩻ)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာစေတိ ဣမာ စတဿော အပ္ပမညာယော နာမ၊ ဗြဟ္မဝိဟာရောတိ စ ပဝုစ္စတိ။ မေတ္တာ-ရက်ဗိုန္နမ်း၊ ကရုဏာ-သညင်ꩻဒုက္ခိတသတ္တဝါႏ၊ မုဒိတာ-သꩻရေꩻသုခိတသတ္တဝါႏ၊ ဥပေက္ခာ-သꩻတရျား။

သညာတပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာဟာရေပဋိကူလသညာ ဧကာ သညာ နာမ။ အာဟာရေ-အာဟာရအလောင်း၊ ပဋိကူလသညာ-ထွားထီႏပသို့ꩻ။

ဝဝတ္ထာန်တပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စတုဓာတုဝဝတ္ထာနံ ဧကံ ဝဝတ္ထာနံ နာမ။ ဖန်းဖေႏထူႏရေꩻ ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော ဓာတ္တလ္လိတ်ꩻပါꩻ။

အရူပစျာန်လိတ်ꩻပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာကာသာနဉ္စာယတနံ၊ ဝိညာဏဉ္စာယတနံ၊ အာကိဉ္စညာယတနံ၊ နေဝသညာနာသညာယတနဉ္စေတိ ဣမေ စတ္တာရော အာရုပ္ပါနာမာတိ သဗ္ဗထာပိ သမထနိဒ္ဒေသေ စတ္တာလီသကမ္မဋ္ဌာနာနိ ဘဝန္တိ၊ သမထကမ္မဋ္ဌာန်ꩻလိစ္ဆီထွူယို။ အာကာသာနဉ္စာယတနံ-ယူႏလꩻမို့ꩻပညတ်အာရမ်၊ ဝိညာဏဉ္စာယတနံ-ယူႏလꩻပဌမာရုပ္ပဝိညာဏ်အာရမ်၊ အာကိဉ္စညာယတနံ-ယူႏလꩻနတ္ထိဘာဝပညတ်အာရမ်၊ နေဝသညာနာသညာယတနံ-ယူႏလꩻတတိယာရုပ္ပဝိညာဏ်အာရမ်။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်ဖြားကျောင်ꩻတန်သုဲင်ꩻခဝ်၊ သာမဏေရဝိနယ