မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အခိန်ႏအွိုင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ကမ္ဘာႏလောင်း အခိန်ႏအွိုင်ꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏပုင်ႏ

အခိန်ႏအွိုင်ꩻ (အဲင်းကလေတ်: Time Zone) ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻကအွောန်ႏထော့ခါꩻဒါႏ အခိန်ႏထော့(စံတော်ချိန်) ဖြေꩻစာလောထာꩻတာႏ၊ လိုꩻသီးခြာ ထာꩻယီးနယ်ခရာႏတာႏဒျာႏသွူ။ အခိန်ႏအွိုင်ꩻယို တဲက်နေးဝင်ꩻ ခမ်းကူခြောင်ꩻ၊ ယင်း ခမ်းထီဟမ်ႏခေါဝ်ဖုံႏ။ မဉ်ႏထော့ခါꩻထွူနုဲင်းနောဝ်ꩻ လဲင်ႏခါမꩻ အီးမာꩻတွိုႏသꩻလꩻဒါႏ ထာꩻဖြေꩻစာ၊ ထာꩻမာꩻဆွိုပ်စပ်တာႏဖုံႏသွူ။

ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်ႏ ခမ်းထီဖုံႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻကဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ အွောန်ႏထော့ခါꩻနေး ဂဏန်ꩻဗွေနားရီႏ (UTC -12 to UTC +14) ဖုံႏ ကအောဝ်ႏပါဒါႏ Coordinated Universal Time (UTC) ကို၊ ယခမ်းခမ်းနောဝ်ꩻ အွောန်ႏထော့ပါ ၃၀ ယင်း ၄၅ မိနစ်။ (ဥပမာႏ နယူးဖောင်လဲန် အခိန်ႏထော့ UTC -03:30, နီပေါး အခိန်ႏထော့- UTC +05:45, မျန်မာခမ်း အခိန်ႏထော့- UTC +6:30)။ ခမ်းထီအောဝ်ႏ လတ္တီစျုအထိုဖဲ့ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကအီးခူဗွေလꩻ တနေင်ႏတာႏ ပေါႏရိုꩻခမ်းသဲင်လာတွိုႏသွူ အွောန်ႏထော့နေး ကြုဲင်းငါလွေꩻ တာနားရီႏစားသွူ။

ကမ္ဘာႏလောင်း UTC offsets ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အခိန်ႏအွိုင်ꩻဟံႏပုင်ႏ (မွဉ်းဖျင်ဒင်ႏထိုꩻခါꩻ: မတ်လာ ၂၀၁၆)
Political map showing how a great part of the world has a gap between the official time and the solar.
UTC−12:00 ...
UTC−07:00
UTC−06:00 ...
UTC−01:00
UTC±00:00 ...
UTC+05:45
UTC+06:00 ...
UTC+11:30
UTC+12:00 ...
UTC+14:00
Oceania / North America / Antarctica North and South America / Antarctica Europe / Africa / Asia / Antarctica Asia / Antarctica Asia / Oceania / Antarctica
No DST in summer DST in summer No DST in summer DST in summer No DST in summer DST in summer No DST in summer DST in summer No DST in summer DST in summer
−12:00 −12:00
/−11:00
N: US-
−06:00 −06:00
/−05:00
N: US-, MX-
±00:00
IS
±00:00
/+01:00
N: GB, IE, PT
+06:00
RU-, KZ--
+06:00
/+07:00
+12:00
KI-, RU-
+12:00
/+13:00
S: NZ-
+06:30
MM
+12:45 +12:45
/+13:45
S: NZ
−11:00
US-
−11:00
/−10:00
−05:00
BO, CO, PA, PE
−05:00
/−04:00
N: CA-, CU, US-
+01:00
TN, CG, CD-, DZ, NE, NG
+01:00
/+02:00
N: AT, BA, BE, CH, CZ, DE, DK, ES-, FR, HR, HU, IT, LI, LU, MK, NL, NO, PL, SE, SI, SK
S: NA
+07:00
RU-, VN, LA, TH, KH, ID-
+07:00
/+08:00
N: MN-
+13:00
KI-
−04:30
VE
−10:00
US-
−10:00
/−09:00
US-
−04:00 −04:00
/−03:00
S: AQ-
+02:00
Africa: BI, BW, CD-, EG, LY, MW, MZ, RW, ZA, ZM, ZW
+02:00
/+03:00
N: FI, EE, LV, LT, UA, BG, GR, MD, RO, TR
+08:00
CN, HK, ID, MY, RU-, PH, SG, TW,
+08:00
/+09:00
N: MN-
+14:00
KI-
−03:30 −03:30
/−02:30
S: CA-
+08:30
KP
−09:00 −09:00
/−08:00
N: US-
−03:00
AR
CL
−03:00
/−02:00
S: BR-
+03:00
Europe: BY, RU-, Africa: KE, SD, SO, SS, ER, Asia: IQ, SA
+03:00
/+04:00
+09:00
RU-, JP, KR, ID-
+09:00
/+10:00
+03:30 +03:30
/+04:30
IR
+09:30 +09:30
/+10:30
AU-
−08:00 −08:00
/−07:00
N: CA-, US-, MX-
−02:00 −02:00
/−01:00
+04:00
RU-, GE
+04:00
/+05:00
+10:00
RU-
+10:00
/+11:00
+04:30
AF
−07:00
US-, MX-
−07:00
/−06:00
N: CA-, US-, MX-
−01:00 −01:00
/±00:00
+05:00
KZ-, PK
+05:00
/+06:00
+11:00
RU-
+11:00
/+12:00
+05:30
IN
+11:30
NF
+05:45
NP
XX = ISO 3166-1 alpha-2 country code, XX- = parts of the country, N = North, S = South, UTC = Universal Coordinated Time, DST = Daylight Saving Time

[၁] [၂] [၃] [၄]

အထွာလှောန်ခြောင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Morocco Re-Introduces Clock Changes for Ramadan 2019 Archived December 28, 2020, at the Wayback Machine, Timeanddate.com, April 19, 2019
  2. https://www.timeanddate.com/time/zone/morocco/casablanca
  3. https://web.archive.org/web/20210330010901/https://www.timeanddate.com/time/zone/morocco/casablanca
  4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine