မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

UTC+06:30

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
UTC+06:30
အခိန်ႏအွိုင်ꩻ
 
လွောက်ꩻလွောန်ꩻ UTC ကွာႏအာချက်အလောင်းတဲင် ကအွောန်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻဖိုင်ႏ
မိနိစ် သဲင်ꩻချာ (-) 0 လွေꩻငါ (+)
:00 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
:30 9 3 2 3 4 5 6 8 9 10
:45 5 12 13
ကကဲစ်ꩻခါꩻဒါႏ အရောင်ႏဖြားဧရိယာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထူႏသုင်ꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻအရောင်ႏမွူးယာခိုႏအခိန်ႏ တာႏဒျာႏသွူ။ အခေႏခံႏအရောင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအွောန်ႏနယ်ဖေႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻဒျာႏသွူ။
  UTC+06:30 ~ 97.5 degrees E – တနေင်ႏလွုမ်း
ဒေႏသအခိန်ႏအွိုင်ꩻ: ၂၀၂၄-၀၆-၀၈ ၂၀:၀၀:၂၀ သျင်ꩻကြောင်း
လောင်စီစျုသီး
Central97.5 degrees E
အလင်
Date-time group (DTG)F*
လိဉ့်အထန်ႏ
UTC+06:30: Blue (December), Orange (June), Yellow (all year round), Light Blue - Sea areas

UTC+06:30 နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထဲမ်သော့ꩻလွေꩻထဲင်းယင်း +06:30 UTC offsetကို ကထွာဒါႏ အခိန်ႏအွိုင်ꩻ အမုဲင်လက္ခဏာႏဒျာႏသွူ။

အခိန်ႏအွိုင်ꩻအနေႏ (တနေင်ႏလွုမ်း)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာသျခဝ်ကွဉ်ႏနဝ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အေင်ဒိယသမုဒ္ဒရာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လိဉ့်အထန်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]