မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဲသကီမိုလိုꩻမျိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အဲသကီမို
Eskimo
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း
183,500
အဝ်ႏအုံအာဒါႏခင်ႏလမ်း
ရသျား
- Chukotka Autonomous Okrug
- Sakha (Yakutia)

အမေႏရိကန်ႏ
- Alaska

Canada
- Newfoundland and Labrador
- Northwest Territories
- Nunavut
- Quebec
- Yukon (formerly)

Greenland
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
Eskaleut (Aleut, Greenlandic, Inuktut, Yupik), ရသျား, အိန်းကလေတ်, ပိဉ်တိစ်, Danish
ကိုꩻကွဲႏ
Alaska Native religion, Inuit religion, Shamanism, Animism
ခရိယာန်ႏဘာႏသာႏ (Russian Orthodox Church, Orthodox Church in America, Roman Catholicism, Anglican Church of Canada, Church of Denmark)
ဆွိုက်စပ် ခမ်းရင်ꩻသား အစွိုꩻဖုံႏ
Aleut

အဲသကီမိုလိုꩻမျိုꩻ (အိန်းကလေတ်: Eskimo People) "အဲသကီမိုခွိုꩻ" ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အဓိက ယီးနယ်ဆွိုက်စပ်လွေꩻဖေႏ ဒေႏသခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻမျိုꩻနီမျိုꩻ ကထွာဒါႏ အီနုအိစ်လိုꩻမျိုꩻ(Inuit) အဝ်ႏအုံ ကနေဒါခမ်း တွမ်ႏ ဂရိဉ်းလဲဉ်းကြွန်ဒေႏသ တွမ်ႏ သုဲက်ဗေးရီးယား(ရသျား) အခဝ်ကွဉ်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ယုပိစ်လိုꩻမျိုꩻ (Yupik / Yuit) ဖုံႏဒျာႏသွူ။

"အဲက်သကီမိုလိုꩻမျိုꩻ" နောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အဝ်ႏအမေႏရိကန်ႏခမ်းဆꩻနောဝ်ꩻဖဲ့ ကနေဒါခမ်းကိုသွူ။ အဲက်စကီးမိုးလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏကနေဒါခမ်းရင်ꩻသားအစွိုꩻဒျာႏနေနေသွူ။ဝွေꩻသီးကအုံနောဝ်ꩻ အဝ်ႏဗော့ꩻတွမ်ႏအခွꩻသွတ်ꩻ သမုဒ္ဒရာႏထီခြောင်တွမ်ႏသမုဒ္ဒရာႏခွဲးဝင်ꩻခင်ႏလမ်ႏတဲင် အဝ်ႏဒင်ႏကြွန်ဟံႏလောင်းသွူ။ ဝွေꩻသီးကအုံဒါႏအရပ်နောဝ်ꩻ ရာႏသီႏဥတုတဲ့အခွꩻမွေးမုဲင်းနေးစွဉ်ႏထာꩻ ပနေင်ႏနေင်ႏသွူ။ ထွာဒျာႏအကြဲင်ႏမော့ဒေႏသရာႏသီႏသွူ။ ဝွေꩻသီးကတွူႏတရန်ဖဝတဲ့ ယပ်ꩻခုဲင်ႏမွေးစွဉ်ႏထာꩻသွူ။ အဲက်စကီးမိုးလိုꩻမျိုꩻကအုံကနေဒါခမ်းနောဝ်ꩻ ရညလဲဉ်းအနေင်ႏလစ်ꩻရေင်လဲဉ်းသွူ။ ဝွေꩻသီးတဲ့အဝ်ႏသေဒျာႏ ဝွေꩻသီးဟံႏကောင်ခြောင်ႏနဝ်ꩻအဟဝ်ထွူတဲင် ဖေႏကလွောက်ꩻဖက်လွေꩻတဲင် သွုံꩻဒျာႏတွမ်ႏဝွေꩻသီးထာꩻသေတရာꩻတဲင် ခေတ်အဆွိုက်ဆွိုက်အစွိုးတကုဲင်ထိုꩻတဝ်း လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻတန်ဒျာႏနေနေသွူ။

Illustration of a Greenlandic Inuit man

အဲက်စကီးမိုးလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ရိုꩻကီအဝ်ႏဗော့ꩻ ခင်ႏလမ်းနောဝ်ꩻစားတဲ့ ထာꩻသေတရာꩻဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻ ထင်ႏထိုတန်နေနေသွူ။ ဖြွမ်းဗူႏလွောင်ႏဗူႏတန်လို့ဝင်ꩻတဲင် စွန်ꩻအာႏသန်အာႏတလာတန်လိုꩻမျိုꩻဒျာႏသွူ။ သိပ္ပံပညာႏသျင်ႏသီး ကထောင်ထွားမော့ꩻနောဝ်ꩻ တညငါႏတဝ်းဒွိုန်းတဲင် ဝွေꩻသီးဒင်ႏမတ်တန်ꩻနောဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏဦꩻအရီးသွတ်ꩻ အသက်ဆွာꩻသွတ်ꩻလိုꩻမျိုꩻဒျာႏအကျောင်ꩻ ဖောႏနယ်ထန်ႏနဝ်ꩻစားတဲ့ သေထွꩻဗာႏဒျာႏသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. An Introduction to SOCIAL SCIENCES,STUDENTS BOOK,