၁၃၂၁-ဗာႏအခဝ်နဝ်ဂွိုင်ꩻသံႏဃာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

၁၃၂၁-ဗာႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  • ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ပူဇေမိ။

ဗုဒ္ဓေရတနံ၊ ဓမ္မေရတနံ၊ သံဃေရတနံ။ အဟံ ဝန္ဒာမိ။ ဗုဒ္ဓေရတနာ-ဘုရာꩻသျင်ႏဗွေႏ၊ ဓမ္မေရတနာ-သာႏသနာႏငတ်ꩻရိန်၊ နိန်ႏပေါင်ꩻယံကတီႏ၊ နောဝ်ꩻမꩻချီႏမျောက်၊ သာႏသနာႏတောႏထောက်ပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ကျေႏညိုႏဒင်ႏအွဉ်ႏ၊ စွို့ꩻစွဉ်ႏယံကထွာ၊ ဖဲ့ꩻငါနောင်ရေႏ၊ အချေႏယံတဉ်ႏခွေါင်၊ လွောင်ႏဗူႏညီႏညွတ်၊ လွယ်ပွတ်ꩻသီႏသဲင်ႏ၊ ပါထဲင်းပါစုံ၊ သာဟုံကျောင်ꩻပေါင်ꩻ၊ အောင်ႏမျင်ႏထွူဩော်။

သာႏသနာႏတောႏသက္ကရာဇ် ၂၅၀၃-နိန်ႏ၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၁-နိန်ႏ၊ လွိုန်ကမ်လာလောင်း ၅-နီꩻ၊ မွူးနီꩻ-တနင်ꩻလာႏ၊ မုဲင်းငဲးတခရဲင်ႏလိုမ်း သံႏဃာႏတောႏပေါင်ꩻ စုဝင်ꩻကျောင်ꩻပင်စုံကို၊ ကျောင်ꩻပေါင်ꩻ (၈၁)ကျောင်ꩻ၊ သံႏဃာႏတောႏပေါင်ꩻ-၁၃၄ပါꩻ၊ လာလောင်း ၅-ဟာစီꩻဝွေꩻ၊ လာလောင်းသူနီꩻလဲ့ စီꩻဝွေꩻ၊ စီꩻဝွေꩻခရာႏနောဝ်ꩻ သာႏသနာႏတောႏအတွက် ဒင်ႏဂွိုင်ꩻချုပ်တပါꩻ၊ ဒင်ႏဂွိုင်ꩻအုပ်သွံပါꩻ၊ ဒင်ႏဂွိုင်ꩻထောက်ကွတ်ꩻပါꩻ၊ မွူးပင်ꩻနားရီႏ ပြန်ႏသွံဆင်ႏကာႏလ၊ ပဌမ အစီꩻအဝွေꩻထွူ၊ အစီꩻအဝွေꩻထွူတဲင် တကာႏပရိသတ်တင်ꩻလုဲင် နာႏလွဉ်ꩻသွမ်ꩻအကျိုꩻ၊ ပရိတ်မေတ္တာႏ သံႏဃာႏတောႏ ၁၃၄-ပါꩻ ဆူယွာꩻသွဉ်ꩻလောင်ႏ အောင်ႏသေႏချာႏထွူယောဝ်းဩော။

ဒုတိယအစီꩻအဝွေꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လွိုန်သမ်ဆန်ꩻသူနီꩻ၊ မွူးနီꩻ-အင်္ဂါႏ၊ ဝိဟာရကျောင်ꩻကုံꩻစိန်ꩻအကို၊ သံႏဃာႏတောႏ ၂၂-ပါꩻ၊ စီꩻဝွေꩻတွိုင်ႏပင်ႏ ဒင်ႏဂွိုင်ꩻထောက် နောင်ဗွဉ်ဝိန်ꩻကျောင်ꩻဟွေး (ဦးဝါယမ)ဗွေႏဩော။

တတိယအစီꩻဝွေꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လွိုန်သမ်ဆန်ꩻနွုတ်ꩻနီꩻ(၇-နီꩻ)၊ မွူးနီꩻ-ဗုဒ္ဓဟူꩻ၊ ဝိဟာရကျောင်ꩻဖူꩻ သီႏသဲင်ႏတန်ကို သံႏဃာႏတောႏပေါင်ꩻ ၆၇-ပါꩻ စီꩻဝွေꩻတွိုင်ႏပင်ႏ ဒင်ႏဂွိုင်ꩻအုပ် ဗွေန်ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏတန် (ဦးခန္ဓီသာရ)ဗွေႏဩ။

လွယ်ပွတ်ꩻအုပ်စု-သောသားဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ကျောင်ꩻနာစစ်သောက် ၂။ ကျောင်ꩻဖက်ꩻနမ် ၃။ ကျောင်ꩻနာသန် ၄။ ကျောင်ꩻနာꩻယုဲင်ꩻ ၅။ ကျောင်ꩻလွယ်မန်း ၆။ ကျောင်ꩻထီဗွာ ၇။ ကျောင်ꩻခယ်ႏ ၈။ ကျောင်ꩻထီတယံꩻ ၉။ ကျောင်ꩻကောင်ပန်ꩻတင်ႏ ၁၀။ ကျောင်ꩻနောင်တဗင် ၁၁။ ကျောင်ꩻနောင်လက်ꩻ ၁၂။ ကျောင်ꩻဗန်းကင် ၁၃။ ကျောင်ꩻရွှေႏကူႏ ၁၄။ ကျောင်ꩻကွန်နာꩻ ၁၅။ ကျောင်ꩻနောင်ခွန် ၁၆။ ကျောင်ꩻတန်ဗန်းယေန်ႏ ၁၇။ ကျောင်ꩻထီအုံႏဆင် ၁၈။ ကျောင်ꩻသေားသား ခွိုင်းကား ၁၈-ကျောင်ꩻယို ဂွိုင်ꩻထောက်ဗွေန် ကျောင်ꩻသေားသား (ဦးဂန္ဓမာ)ဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ် လွယ်ပွတ်ꩻကျောင်ꩻပင်ႏတရား ဗွေန်(ဦးပဏ္ဍဝ)ဗွေႏဩော။

လွယ်ပွတ်ꩻအုပ်စု-ဟိုနမ်းဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁၉။ ကျောင်ꩻထီတခေါ့ꩻ ၂၀။ ကျောင်ꩻထာꩻပူႏစောက်ꩻအာႏ ၂၁။ ကျောင်ꩻဖါစန်ꩻ ၂၂။ ကျောင်ꩻထီပဲဉ် ၂၃။ ကျောင်ꩻပင်ႏတခွါꩻ ၂၄။ ကျောင်ꩻပန်ꩻတင်ႏ ၂၅။ ကျောင်ꩻဗန်းမက်ꩻ ၂၆။ ကျောင်ꩻမုဲင်းကင်ꩻ ၂၇။ ကျောင်ꩻခူဝိန်ꩻ ၂၈။ ကျောင်ꩻနောင်ဗို ၂၉။ ကျောင်ꩻလွယ်ခွင် ၃၀။ ကျောင်ꩻထာꩻပူႏယာစင်း ၃၁။ ကျောင်ꩻငိုရိန် ၃၂။ ကျောင်ꩻထီဟန်ႏခြွီꩻ ၃၃။ ကျောင်ꩻပွုံးအောင် ခွိုင်းကား ၁၅-ကျောင်ꩻယို ဂွိုင်ꩻထောက်ဗွေန်ကျောင်ꩻထာꩻပူႏစောက်အာႏ (ဦးနန္ဒသာရ)ဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ် လွယ်ပွတ်ꩻပင်ႏတရား (ဦးပဏ္ဍဝ)။

လွယ်ပွတ်ꩻအုပ်စု-လွယ်ပွတ်ꩻဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၃၄။ ကျောင်ꩻထီဟန်ႏဟုံ ၃၅။ ကျောင်ꩻမွေႏတောႏလွယ်ပွတ်ꩻ ၃၆။ ကျောင်ꩻနောင်ပန်ꩻ ၃၇။ ကျောင်ꩻထီလုံးဟီႏ ၃၈။ ကျောင်ꩻထီလုံးသူ ၃၉။ ကျောင်ꩻထာꩻအုံႏ ၄၀။ ကျောင်ꩻတန်လွယ်ပွတ်ꩻ ၄၁။ ကျောင်ꩻဖြီꩻဟန်ႏခါႏ ၄၂။ ကျောင်ꩻထီကတူႏ-လွယ်ပွတ်ꩻ ၄၃။ ကျောင်ꩻဝိန်ꩻ လွယ်ပွတ်ꩻ ၄၄။ ကျောင်ꩻပင်ႏတရား လွယ်ပွတ်ꩻ ၄၅။ ကျောင်ꩻတောႏရꩻတန် ၄၆။ ကျောင်ꩻထမ်းသုဲင်ꩻ ၄၇။ ကျောင်ꩻထာꩻပူႏကွယ်သာႏ ၄၈။ ကျောင်ꩻကောင်နာ လွယ်ပွတ်ꩻ ၄၉။ ကျောင်ꩻကောင်ဝါးတောင်ꩻ ၅၀။ ကျောင်ꩻတွေꩻပူႏ ၅၁။ ကျောင်ꩻမီꩻရဲ့ ၅၂။ ကျောင်ꩻပွဉ်ရင်း ၅၃။ ကျောင်ꩻပြင်ႏနောင်ကား ခွိုင်းကား ကျောင်ꩻပေါင်ꩻ ၂၀-ယို ဂွိုင်ꩻထောက် ဗွေန်ကျောင်ꩻနောင်ပန် (ဦးပညာသာမိ)ဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ်လွယ်ပွတ်ꩻဗွေန် ကျောင်ꩻပင်ႏတရား (ဦးပဏ္ဍဝ)ဗွေႏဩ။ လွယ်ပွတ်ꩻအုပ်စု ပေါင်ꩻပေါင်ꩻ-၅၃။

သီႏသဲင်ႏအုပ်စု-သီႏသဲင်ႏဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

(၁) ကျောင်ꩻဝိန်ꩻသီႏသဲင်ႏ (၂) ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏတန် (၃) ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏထင်ꩻ (၄) ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏသုသာန်ႏ (၅) ကျောင်ꩻမုဲင်းဗောင် (၆) ကျောင်ꩻနောင်ကျောႏ (၇) ကျောင်ꩻနောင်ထဝ် (၈) ကျောင်ꩻတလောင်းထောင် (၉) ကျောင်ꩻလွယ်ခြယ် (၁၀) ကျောင်ꩻထံသုံꩻ (၁၁) ကျောင်ꩻခိုရုဲင်ꩻ (၁၂) ကျောင်ꩻဖြီꩻစွတ် (၁၃) ကျောင်ꩻပြင်ႏတခွါꩻ (၁၄) ကျောင်ꩻထီနဲ့ꩻ (၁၅) ကျောင်ꩻဖြီꩻသိန်ႏနာ (၁၆) ကျောင်ꩻထီထုဲင်ထိုး (၁၇) ကျောင်ꩻတောင်ႏတပ် (၁၈) ကျောင်ꩻတခူဖွန်ႏ (၁၉) ကျောင်ꩻလွယ်ထွယ်ꩻ (၂၀) ကျောင်ꩻဖါလဲင် (၂၁) ကျောင်ꩻကောင်တောင်ႏရွိုꩻ (၂၂) ကျောင်ꩻကောင်ႏမူꩻဗွာ ခွိုင်းကား ၂၂-ကျောင်ꩻယို ဂွိုဏ်ꩻထောက် ဗွေန်ကျောင်ꩻနောင်ကျောႏ (ဦးတေဇနိယ)ဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ်ဗွေန်ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏတန်(ဦးခန္ဓီသာမိ)ဗွေႏဩော။

သီႏသဲင်ႏအုပ်စု-ပင်မန်းဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

(၂၃) ကျောင်ꩻပင်မန်း (၂၄) ကျောင်ꩻနာဟီꩻ (၂၅) ကျောင်ꩻဗန်းမက်ꩻ (၂၆) ကျောင်ꩻထီတဖြေ (၂၇) ကျောင်ꩻလွိုင်ꩻသာႏယာႏ (၂၈) ကျောင်ꩻနမ်းပတဲပ်ꩻ (၂၉) ကျောင်ꩻပုံစုတ်ꩻ (၃၀) ကျောင်ꩻပင်ꩻတလာꩻ (၃၁) ကျောင်ꩻမုဲင်းတစေꩻ ခွိုင်းကားကျောင်ꩻ ၉-ကျောင်ꩻယို ဂွိုင်ꩻထောက်ဗွေန်ကျောင်ꩻလွိုင်ꩻသာႏယာႏ (ဦးနန္ဒသာရ)ဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ်ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏတန် (ဦးခန္ဓီသာမိ)ဗွေန်ဩော။

ပင်စုံအုပ်စု-ကုန်ꩻသွတ်ꩻဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ကျောင်ꩻတခေါ့ꩻထို ၂။ ကျောင်ꩻနမ်းဗော်လိတ် ၃။ ကျောင်ꩻဖက်ꩻဟား ၄။ ကျောင်ꩻနောင်လိတ် ၅။ ကျောင်ꩻမောက်ꩻကောက်ꩻ ၆။ ကျောင်ꩻတွိုင်ကွယ်ꩻ ၇။ ကျောင်ꩻကုန်ꩻသွတ်ꩻ ၈။ ကျောင်ꩻဟံႏနျာႏ ၉။ ကျောင်ꩻနမ်းယတ်ꩻ ခွိုင်းကားကျောင်ꩻပေါင်ꩻ(၉)ကျောင်ꩻယို၊ ဂွိုင်ꩻထောက်ဗွေဗွန်ကျောင်ꩻဖက်ဟား (ဦးပဏ္ဍိတ)ဗွေႏဩော။

ဂွိုင်ꩻအုပ်ဗွေန် ကျောင်ꩻပင်စုံ (ဦးဣန္ဒဝံသ) ညတ်ရဟန်ꩻတသာ သိမ်ꩻလောင်း ရွေꩻဂွိုင်ꩻဟောဝ် တဟောဝ်တောဝ်းယိုသွူ ဗွေႏဩော။ ၁- ဘူလမိ-မိဂသီ နက္ခတ် ၅-ဖြုံႏ ဘဂွိုင်ꩻ၊ ၂- နသိဘ- ဘရစီနက္ခတ် ၂-ဖြုံႏ နဂွိုင်ꩻ ၃- ယတိန်သတ်- သတဗီသျှနက္ခတ် ၂၄-ဖြုံႏ ယဂွိုင်ꩻ ၄- မတ်ဘုံဇေ- မြဲနေ ၁၈-ဇေဋ္ဌနက္ခတ် မ-ဂွိုင်ꩻ ယို ၄-ဂွိုင်ꩻနောဝ်ꩻ ဣဋ္ဌာရာမဂွိုင်ꩻဟောဝ်ဗွေႏဩော။ ၁- စနေပု စဂွိုင်ꩻ ၂- သုလိသွာ သဂွိုင်ꩻ ၃- ရာမိကျတ် ရဂွိုင်ꩻ ၄- တတ်အာသ တဂွိုင်ꩻ ယို ၄-ဂွိုင်ꩻနောဝ်ꩻ အနိဋ္ဌာရာမဂွိုဏ်ꩻဟောဝ်တောဝ်း ဗွေႏဩော

သီႏသဲင်ႏအုပ်စု-စံႏဖက်ꩻဂွိုင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

(၃၂) ကျောင်ꩻနမ်းတောင်ꩻ (၃၃) ကျောင်ꩻမုဲင်းဟုဲင်ꩻ (၃၄) ကျောင်ꩻစင်းသဲင် (၃၅) ကျောင်ꩻနာမွဉ်ꩻ (၃၆) ကျောင်ꩻဝိန်ꩻလုံ (၃၇) ကျောင်ꩻနောင်စကာ (၃၈) ကျောင်ꩻနောင်ပါယေန် (၃၉) ကျောင်ꩻရွှေႏတကူႏ (၄၀) ကျောင်ꩻဗန်းခင်း (၄၁) ကျောင်ꩻလွယ်စဲ (၄၂) ကျောင်ꩻနောင်ခွံꩻ (၄၃) ကျောင်ꩻကွန်နွတ်ꩻ (၄၄) ကျောင်ꩻနမ်းစမဲ (၄၅) ကျောင်ꩻပင်ကန်ꩻ (၄၆) ကျောင်ꩻနောင်ဗို (၄၇) ကျောင်ꩻဝိန်ꩻကောဝ် (၄၈) ကျောင်ꩻမွေႏတောႏဗန်းနောင် (၄၉) ကျောင်ꩻမွေႏတောႏဟင်္သာႏ ခွိုင်းကားကျောင်ꩻပေါင်ꩻ (၁၈)ကျောင်ꩻယို ဂွိုင်ꩻထောက် ဗွေန်ကျောင်ꩻပင်ကန်ꩻ (ဦးစာရိန္တ)ဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ်ဗွေန်ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏတန် (ဦးခန္ဓီသာမိ)သီႏသဲင်ႏအုပ်စု ကျောင်ꩻပေါင်ꩻ ၄၉-ကျောင်ꩻ။ မုဲင်းငဲးခရဲင်ႏအကို ကျောင်ꩻပေါင်ꩻ ၁၄၈-ကျောင်ꩻယိုနောဝ်ꩻ ကျောင်ꩻနင်းပုဂ္ဂိုလ်ႏ ဗွေႏဗွန်မီႏတအဲဉ်ထောဝ်း မီႏလွစ်ဟင်ꩻတဲင် ကျောင်ꩻတကာႏနောဝ်ꩻ ယံဖေႏကအပ်ဗာႏ ဆဲင်ႏရာꩻသံႏဃာႏဂွိုင်ꩻထောက်နော။ ဆဲင်ႏရာꩻ ဂွိုင်ꩻထောက်ပုဂ္ဂိုလ်ႏ ယံကထူႏဗာႏတာႏဝွန်ႏ ထုမ်ႏဖေႏဗာႏဗွေႏဩော။ ဆဲင်ႏရာꩻဂွိုင်ꩻထောက် ထုမ်ႏဖေႏမီႏတမော့ꩻတောဝ်းတဲင်နောဝ်ꩻမꩻ အပ်တေားဆဲင်ႏရာꩻဂွိုင်ꩻအုပ်ဗွေႏဩော၊ ဆဲင်ႏရာꩻ ဂွိုင်ꩻအုပ်ယံဖေႏကထူႏဗာႏဝွန်ႏဗွေႏဩော။ ဂွိုင်ꩻအုပ်ထုမ်ႏဖေႏ မီႏတမော့ꩻတောဝ်းတဲင်နောဝ်ꩻမꩻ အပ်တောဂွိုင်ꩻချုပ်ထျꩻဗွေႏဩော၊ ဂွိုင်ꩻချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ႏ ယံကထူႏဖေႏဗာႏ တာႏဝွန်ႏဗွေႏဩော။ သာႏသနာႏတောႏကိစ္စ၊ သမဂ္ဂသံႏဃာႏ ညီႏညွတ်ရေꩻ၊ အွဉ်ႏသေꩻခါꩻစီꩻကန်ꩻချက်ဗွေႏဩော။ "ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု သဒ္ဓမ္မော" သာႏသနာႏသက္ကရာဇ် (၂၅၀၃-နိန်ႏ) ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၁-နိန်ႏ၊ လွိုန်ကမ်လာလောင်း (၆)နီꩻ မွူးနီꩻ-တနင်ꩻလာႏ။ ဗုဒ္ဓဗွေႏဘုရာꩻ သာႏသနာႏ ငတ်ꩻရိန်နိန်ႏနေင်ꩻပေါင်ꩻညဆွာꩻ၊ သူႏတောႏတရာꩻယံကတီႏ၊ ယံလျောႏညီႏတဉ်ႏခွေါင်၊ နောဝ်ꩻမꩻတဲင်ဒင်ႏဗာႏ၊ သာႏသနႏထိန်ꩻသား၊ ကေားထွားစောင်းသျောက်၊ ကမ်းထောက်ယံကစွို့ꩻ၊ ငမ်းတရွို့ꩻလွယ်ꩻဒါႏ၊ အတာႏဆꩻငါ၊ မျတ်စွာသာန၊ ယံလေခရောင်ႏတင်ႏ၊ စွိုးဆင်ႏမွူးတွမ်ႏလာ၊ ဆꩻငါယိုအတွက်၊ ထေရ်ႏမျတ်ရဟန်ꩻပေါင်ꩻ၊ ထျꩻထောင်ꩻမူလ၊ တာႏသေႏညဆွာꩻ၊ ယံထွန်ꩻကာꩻစဲဉ်ႏဆက်၊ ယံတွိုက်ꩻဖက်လွဉ်ꩻဓမ္မာႏ၊ သာႏသနာႏကျိုꩻကျောင်ꩻ၊ ပေါင်ꩻဝင်ꩻပျုပျင်ႏ၊ နောဝ်ꩻမꩻဒင်ႏဗာႏ တာႏဝွန်ႏခံႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ သာႏသနာႏအလိုႏဟူသမျ၊ ယံပြဲ့ꩻဝပြဲ့ꩻစုံႏ၊ ယံကွံလွံႏသာႏသနာႏကျိုꩻ၊ ခွိုင်းအမျိုꩻသဲဉ်အန်၊ ပေႏတွမ်ႏတန်ကိစ္စ၊ နောဝ်ꩻမꩻအဖွဲ့သံႏဃာႏတောႏ၊ ညီႏလျောႏသဖော်ꩻတူႏ၊ ဘိက္ခူႏသမဏ၊ ထေရစောဝ်းဗွန်၊ ဘုန်ꩻကီꩻဆရာႏ၊ ဝိဟာရကျောင်ꩻဝိန်ꩻသီႏသဲင်ႏ (ဦးဇဝန)ဂွိုင်ꩻချုပ်ဆရာႏတောႏ အရာႏဒင်ႏ၊ အောင်ႏမျင်ႏထွူဖြီꩻစီꩻ၊ စဟန်ႏနီꩻမာꩻတငါ၊ ဥပမာႏလာကဆန်ꩻ၊ တွမ်ႏခွန်မင်ꩻသူရိယ၊ ကပြဲဉ်ထန်ႏစကောင်၊ အရောင်ႏဖြောင်တိုးစွစ်ꩻ၊ လေလို့ဖွတ်ꩻထင်ႏသျာꩻ၊ တရာꩻလဲ့လျောႏညီႏ၊ လုံꩻပန်ꩻချီႏမျောက်၊ သာႏသနာႏတောႏထောက်ပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ကျေႏညိုႏဆယ်ꩻကပ်၊ လက်မတ်အမိန္တောႏ၊ ခေါခဲ့ထွူသေႏချာႏ၊ စောဝ်းဆရာႏမျတ်ဗွေႏဩော။

နိဂုံး[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကမ္ဘာႏမနုဿ၊ သမဂ္ဂတိုန်ရို၊ မျောက်ထိုအွဉ်ႏဒင်ႏ၊ မေတ္တာႏခွင်ႏမျတ်၊ ပရိသတ်လစ်ꩻပါꩻ၊ ပသာပို့တွိုႏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသမဂ္ဂီ၊ အောင်ႏမျင်ႏညီꩻထွူယောဝ်း၊ သံႏဃာႏစောဝ်း ဗွေႏဩော။

တရာꩻသံႏဝွေႏ ၇-ပါꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ မွူးရောင်ႏလာရောင်ႏ၊ လေတောင်ႏထင်ႏသျာꩻ၊ တရာꩻမတ္တောႏ ကယ်ꩻလွိုဒါႏ။ ၂။ သမ္မာဝါစာ၊ ငေါဝ်းဒါႏငွါမျတ်၊ လျောက်ပတ်ဒေါ့ꩻရီ၊ ဂုရုထီ။ ၃။ ဖရုသဝါစာႏ၊ ငေါဝ်းခါႏငွါကျံꩻ၊ ဒေါ့ꩻရီစံꩻ၊ အဝင်ꩻကျွိုက်တောဝ်းတဲ့။ ၄။ သဖော်ꩻစွဉ်ႏစွို့ꩻ၊ တရွို့ꩻတောဝ်းတဲင်၊ ခံꩻသဲင်ဝါႏစာႏ၊ နမ်းကျိုꩻဒွါႏ။ ၅။ သꩻမျတ်ဗွာဖျူႏ၊ နေးထူႏအုံညီꩻ၊ စွုမ်ႏနီꩻလောက၊ သဟာယ။ ၆။ သꩻရွိုင်ꩻသꩻဟယ်၊ သꩻလော်လယ်သား၊ မေတ္တာႏကားလဲ့ အမန်ႏတဲ့။ ၇။ သံႏဝွေႏတရာꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻတန်ပေႏ၊ ယံဖေႏထူႏနေး၊ တင်ꩻလုဲင်ဟွေး။ (ငေါဝ်းရဲးတဆီငတ်ꩻဖြုံႏ) [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ၁၃၂၁-သံႏဃာႏအခဝ်နဝ်၊ လွိုက်ဂွိုင်ꩻအုပ်ဂွိုင်ꩻထောက်