၅၅၀-ဇာတ်နိဒါန်း

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဇာတ်တောႏဖိုင်ႏယို ဖေႏနေးလိုꩻဖိုင်ႏ ကသေနာႏအီတရာꩻတာႏ အွန္နဲအီဥပမာႏ တရာꩻဖိုင်ႏဒျာႏသွူ၊ ကအွန္နဲနွ်ꩻတဲ့ ဖေႏကမဲန်ဝင်ꩻထာꩻကျွိုက်၊ ဖေႏကခွိုက်ဝင်ꩻသꩻရာႏ၊ ပါꩻမာꩻဖေႏဗာႏတွ်း၊ နမ်းမာꩻဒျာႏ၊ နမ်းထာꩻမာꩻလီꩻဒျာႏ၊ နမ်းကမ်ႏဒျာႏ ဖေႏကထွာနျ်းနွ်ꩻတဲင် ဟော်ꩻနဲဖေႏဝင်ꩻဇာတ်လီꩻနုဲင်းနွ်ꩻဒျာႏသွူ။ ဟောꩻနဲဖေႏကဒါႏ အွ်ႏလိုႏငါႏ နမ်းထာꩻသေဉာဏ်ႏမဲ့လျ်း(လုဲင်း)(သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏ)နွ်ꩻသွူ၊ ဖေႏကလꩻသဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏအတွက် ထိုမ်ႏကုသိုလ်ႏပါႏရမီႏဆီပါꩻ ညဆွာꩻနေးစွန်ႏကမ္ဘာႏပေါင်ꩻ လိတ်ꩻအသင်္ချေႏပုဲင်တသဲန်၊ (၁)စွန်ꩻဥစ္စာႏ (၂) စွန်ꩻခမ်းထီ (၃) စွန်ꩻပိုမာ (၄) စွန္နမ်းအင်္ဂါႏ (၅)စွန်ꩻအသက် နွ်ꩻမꩻ လꩻအီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏနွ်ꩻသွူ။

သဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏအစိုန်ꩻသိုမ္ပါꩻ (၁) သေခရာႏကားကအွ်ႏ အစျꩻအကင်တအွ်ႏကျ်တွ်း၊ သွန်ထေ့နေးဝင်ꩻထျꩻ၊ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻနဲဖေႏဗာႏနေးမွေးတွ်း၊ နမ်းတွိုႏသေချာဒျာႏ၊ (၂) မီႏဒေါ့ꩻဖေႏဝင်္ခါ ဖေႏဝင်ꩻကသေနာႏ ဒေါ့ꩻပုင်ႏဒေါ့ꩻနဲꩻ ပရိယာယစဝနနွ်ဖိုင်ႏလဲ့သေပါ၊ (၃) ပါꩻတဖဲ့ꩻသား ပါႏရမီႏဣန္ဒြေႏ အဖြားအဆား၊ ဝင်ꩻထာꩻကျွိုက်စာရိတ္တဖိုင်ႏလဲ့သေပါ၊ နေးတွမ်ႏသဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏတဲင် ကဟောꩻဖေႏသတ္တဝါႏသီးတရာꩻနွ်ꩻ ထွာလွန်ဇာတ်တောႏနွ်ꩻသွူ။ (၅၅၀)ဇာတ္တောႏတွက်ပုင်ႏ- မူလအွ်ႏဒျာႏ (၅၄၇)၊ ဟဲ့ꩻဖေႏကယိုꩻတဲင် ဟဲ့ꩻငတ်ꩻရျာꩻငစ္ဆီ၊ တနဲꩻ-ပကမ်ႏဝုန်ထောက်ခုန် ကတဲမ်းဒါႏဇာတ်ကမ္ပဲႏကိုနွ်ꩻ ပကိဏ္ဏကနိပါတ်အသုတ်ꩻကို တွက်သော့ꩻပါ (၁) ဝေလာမဇာတ် (၂) မဟာဂေါဝိန္ဒဇာတ် (၃) သုမေဓပဏ္ဍိတဇာတ်တဲင် ထွာဇာတ္တောႏ(၅၅၀)နွ်ꩻသွူ။ သာႏသနာႏနီင်ႏ(၉၃၀)လင်္ကာဒီပတဲ့ဟဲ့ꩻ၊ သီဠဟတဲ့ဟဲ့ꩻ၊ သီရိလင်္ကာတဲ့ဟဲ့ꩻ ခမ်းနွ်ꩻ မဟာနာမ် အွ်ႏထွာခုန်တွင်ꩻ သျင်ႏမဟာဗုဒ္ဓဃောသ ကလွေꩻတဲမ်းကူꩻပိဋကခါ ပါဠိပါ၊ အဗေုာင်အဋ္ဌကထာႏပါ နွ်ꩻကို ဇာတကပါဠိအဋ္ဌကထာယို ပါသော့ꩻခုဒ္ဒကနိကာယကို၊ ကွဲႏတေုာ့ꩻ ထွာဒျာႏပါဠိဘာႏသာႏတန္ဒျာႏတဲင် ဗွေႏဗိုန်ညောင်ကန်တဲမ်းချာႏဖေႏ မန်းဘာႏသာႏနွ်ꩻသွူ။ အွ်ႏမန်းဘာႏသာႏ ဖေႏကထွာပအိုႏဘာႏသာႏ ဗွေႏဗိုန်သယ်ꩻခဝ်(သီႏသဲင်ႏ)နွ်ꩻ လိုꩻကဝါႏသနာႏလီက်လေုာင်ႏဗူႏသား မဲ့နားလေတာႏ တဲမ်းချာႏဖေႏတွမ်ႏ လီက်တန် လီက်လေုာင်ႏဗူႏ လီက်ပအိုႏ(မဲန်ႏ-စုမ်ႏ-ထွူ)မူနွ်ꩻသွူ။ ၁၃၈၁၊ ဒဲန္ကမ္ဆန်ꩻ ၅း၂နီꩻ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ၅၅၀-ဇာတ်နိပါတ်ဝတ္ထု အဝ်ႏမန်းဘာႏသာႏ ချာႏပအိုႏဘာႏသာႏ(ပဌမတွဲႏ)