၉၉၉ ရေႏမိုးချက်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏရေႏမိုးချက်အဓိပ္ပါယ်ႏ"

အဓိပ္ပါယ်ႏရေႏမိုးချက် အမုဲင်(၁)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏအကို အစသွတ်ꩻကွတ်ꩻတဖြုံႏနဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ နီကအာႏကွိုꩻဒါႏ ဘုရာꩻဗွေႏမျတ်ဂုဏ်ႏကွတ်ꩻပါꩻတဲင် ထွာဘုရာꩻဗွေႏမျတ် သင်္ကေတဂဏန်ꩻသွူ၊ ကွတ်ꩻအထာႏဝ တဖြုံႏနောဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ နီကအာႏကွိုꩻဒါႏ (မဂ်လစ်ꩻပါꩻ ဖိုလ်ႏလစ်ꩻပါꩻ၊ နိဗ္ဗာန်ႏတပါꩻ) လောကုတ္တရာႏ တရာꩻမျတ်ကွတ်ꩻစွိုးတဲင် ထွာတရာꩻမျတ် သင်္ကေတတဏန်ꩻသွူ၊ (တရာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ပရိယတ်မီႏပါ ထွာတဆီလဲ့ အစဲစ်မုချ ကအာႏကွိုꩻထွိုက်ငါႏနဝ်ꩻ လောကုတ္တရာႏ တရာꩻကွတ်ꩻပါꩻရွုမ်ꩻတဲင် ပေါႏအာႏကွိုꩻလဲဉ်း လောကုတ္တရာႏ တရာꩻကွတ်ꩻပါꩻနောဝ်ꩻ တွမ်ႏကလꩻနွောင်ꩻအီဒါႏ ပရိယတ်တရာꩻလဲ့ ပါညီꩻဒျာႏလဲဉ်း မတ်ဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။) ကွတ်ꩻအဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻတဖြုံႏနဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ နီကအာႏကွိုꩻဒါႏ သင်္ဃာႏတောႏမျတ် ဂွုဏ်ႏကွတ်ꩻပါꩻတဲင် ထွာသင်္ဃာႏတောႏမျတ် သင်္ကေတဂဏန်ꩻသွူ၊ နီပအိုဝ်ႏယို တယ်ႏသူရိယစန္တာႏ ခွန်စိုးကာႏ ကွပ်ကွိုꩻတောႏဒျာႏ ရတနာႏသွံပါꩻတဲင် ရေႏမိုးလွေꩻ ရတနာႏသွံပါꩻတွော့ꩻ နေးထူႏလွေꩻဗာႏ ရတနာႏသွံပါꩻ သင်္ကေတဂဏန်ꩻ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏနောဝ်ꩻသွူ။

အဓိပ္ပါယ်ႏရေႏမိုးချက် အမုဲင်(၂)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကွပ်အနာႏဂတ် သာႏသနာႏအတွက်တာႏ ထီႏငါႏပအိုဝ်ႏတဲင် ဘုရာꩻအောဝ်ႏ မဇ္ဈိမကျွꩻတွိုႏဖြ ပစ္စန္တရစ်ရပ်သထွုံႏ ပအိုဝ်ႏခွန်(သူရိယစန္တာႏ)ထျꩻလဲ့ သွံလဲင်ႏဗွေဗွေရွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း သာႏသနာႏနေင်ႏ (၂၃၅)မောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿရဟန္တာႏသီးဖုံႏ ကဖြေ့ꩻလီသာႏသနာႏ ပစ္စန္တရစ်ရပ်ဖုံႏအကိုလဲ့ အခေါဝ်ကွဉ်ႏတွမ်ႏ ကွဉ်ႏနောဝ်တွက်တာႏ လွိုက်မို့မို့ ပအိုဝ်ႏဒေႏသ ရပ်မသထွုံႏယင်းလဲ့ တလဲင်ႏသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ သာႏသနာႏနေင်ႏ (၁၆၀၀)မာꩻချာကာႏလအတွင်ꩻ မဇ္ဈိမဖဲ့ꩻကွဉ်ႏ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနောဝ် အနဲင်ႏငန်ႏငန်ႏ သာႏသနာႏကထွန်ꩻကာꩻယို ပအိုဝ်ႏမော့ꩻလဲင်ႏကေꩻဇူꩻ ကင်ꩻတောဝ်းအမန်ႏသွူ။ တွင်ꩻနောဝ်ꩻကာႏလ ပအိုဝ်ႏဖုံႏယို ပျူဘာႏသာႏ ပျူသာႏသနာႏ ခွုမ်စမ်ႏခမ်းထီရေႏရာႏ ကျင်ႏလယ်ႏငါႏအမန်ႏသွူ၊ ပအိုဝ်ႏခေတ်ဟန်ႏနီꩻယို လွိုးထွꩻဒွိုန်း ပအိုဝ်ႏမော့ꩻလဲင်ႏစခါ၊ လွိုးကွာႏညာꩻငါႏဒွိုန်းဝင်ꩻသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ မီႏတွိုႏလွဉ် သာႏသနာႏနေင်ႏ(၂၇)ရျာꩻစု နွို့လွဉ်ယိုနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခေတ်ဟန်ႏနီꩻယို ယံထွꩻခွိုန်ꩻချာ မွိုးဖြားဖါဖြားခေတ်မော့ꩻလဲင်ႏ ရေႏလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့မွေးမွေး၊ ရေႏမိုးချက် ယံအောင်ႏမျင်ႏ ကွိုꩻရတနာႏသွံပါꩻဗွန်လဲ့ မွေးမွေးတဲင် နေးထူႏဗာႏ ရတနာႏသွံပါꩻ သင်္ကေတ ကွတ်ꩻဂဏန်ꩻသွံဖြုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏ ရတနာႏသွံပါꩻ အဗွန်အဟုန်ႏ စုပေါင်ꩻထွာ(၂၇)တဲင် ကောနေးထူႏ ရတနာႏသွံပါꩻဗွန်ဟုန်ႏ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏ ပအိုဝ်ႏဖုံႏယို မီႏတွိုႏသာႏသနာႏ နေင်ႏ(၂၇)ရျာꩻစုနွို့ကိုနောဝ်ꩻ အီႏထွꩻခွိုန်ꩻယင်း ပအိုဝ်ႏပွိုင်းလဲင်ႏအရန်း ရေႏမိုးလွေꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ (၂၇)ရျာꩻစု ကအီႏနွို့ယို အောဝ်ႏထဲင်းနေင်ႏ(၆၀)လွိုသွူ၊ လိုꩻတဖြာꩻစီႏယို နမ်းသꩻတိုꩻတက်မုꩻနဝ်ꩻ နေင်ႏတဆီတဆီ ထင်ႏတတက် တတက်တဲင် အဝ်ႏဟန်ႏနီꩻ အီႏထင်ႏထိုလဲဉ်းဟန်ႏနီꩻ အဆသူဆသွူ၊ လိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏ အသွုပ်သွုပ်ယိုလဲ့ (၂၅)နေင်ႏရပ် လုဲင်ႏတသွုပ် တသွုပ်တဲင် မီႏတွိုႏလွဉ် လီꩻလင်ꩻအသွုပ်(သွံသွုပ်နောဝ်ꩻ) ပအိုဝ်ႏဟန်ႏနီꩻယို အခေႏအနေႏလဲ့ အီႏလုဲင်ႏသွံသွုပ် အီႏထင်ႏကီသွံအာႏသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီမီႏကျိုꩻစာꩻမွေးမွေးနဝ်ꩻ မီႏတွိုႏသာႏသနာႏ နေင်ႏ(၂၇)ရျာꩻစုအနွို့နောဝ်ꩻ နီထွꩻနွောင်ꩻယင်း ပအိုဝ်ႏမော့ꩻလဲင်ႏ အရန်းသွူ၊ ရေႏမိုးလွေꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် နေးထူႏဗာႏ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏပေါင်ꩻဝင်ꩻ ယံထွာဂဏန်ꩻ(၂၇)နောဝ်ꩻသွူ။

အဓိပ္ပါယ်ႏရေႏမိုးချက် အမုဲင်(၃)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီကသွဉ်ထူႏဒါႏလိတ် ဟန်ႏနီꩻယိုနောဝ်ꩻ အလင်တမွေးတဝ်း သံႏဃာႏစွိုꩻအွဉ်ငါ ကွပ်သွဉ်ဒျာႏ ရတနာႏသွံပါꩻ အကျောင်ꩻခရာႏ အဓိကထွာအထျꩻတဲင် ရတနာႏသွံပါꩻ အီႏလေလင်းမပ်မပ် နီပအိုဝ်ႏကိုကရိုꩻနဝ်ꩻ ရတနာႏသွံပါꩻဗွန်ဟုန်ႏ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏသင်္ကေတယို အောဝ်ႏယီးပျꩻနယ်၊ အောဝ်ႏလေတင်ႏနယ်လွေꩻ အွိုးစွုမ်းလောင်း ရေႏမိုးလွေꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

အဓိပ္ပါယ်ႏရေႏမိုးချက် အမုဲင်(၄)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏအကို အရီးလွို(စူထွေဖဲ့ꩻ)ကွတ်ꩻတဖြုံႏနောဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ ဘုရာꩻဂွုဏ်ႏတောႏကွတ်ꩻပါꩻ၊ လောကုတ္တရာႏတရာꩻကွတ်ꩻစွိုး၊ သံႏဃာႏဂုဏ်ႏကွတ်ꩻမျိုꩻသွူ၊ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ(စူထွေဖဲ့ꩻ)ကွတ်ꩻတဖြုံႏနဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ လောကီꩻရတနာႏ နဝရတ်ကွတ်ꩻပါꩻသွူ၊ အထာႏဝတဲ့ꩻတဲ့ꩻ ကွတ်ꩻတဖြုံႏနောဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻတွမ်ႏ စွိုးခွိုꩻသမဲင်ꩻသွူ။ (ပအိုဝ်ႏယို သမဲင်ꩻအလꩻ အောဝ်ႏမွန်ဂိုကောင်လောင်းကလင်ꩻ တတိယအစွိုꩻ ကထွိုင်ႏတွိုႏယူနန်တဲင် ဖနေး(၉၉)ဗူႏလဲ့တလဲင်ႏ၊ အောဝ်ႏသထွုံႏ ကထွိုင်ႏပꩻပြုဲင်လဲ့ ဖနေး(၉)ဗူႏယင်းတလဲင်ႏတဲင် ကွတ်ꩻဂဏန်ꩻယိုနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏစခါ နေးအရေꩻ တွမ်ႏပအိုဝ်ႏထာꩻထီႏ တွမ်ႏပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻ တွမ်ႏကွတ်ꩻဂဏန်ꩻယို ကင်ꩻတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ အထာႏဝတဲ့ꩻတဲ့ꩻ ကွတ်ꩻတဖြုံႏယိုနောဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻဖုံႏအတွက် သင်္ကေတဂဏန်ꩻသွူ။ ကခြုဲင်းနယ်လဲဉ်းအတွိုင်ꩻ အထွေဖဲ့ꩻကွတ်ꩻတဖြုံႏနောဝ်ꩻ လောကီꩻရတနာႏ၊ အထာႏဝတဲ့ꩻတဲ့ꩻ ကွတ်ꩻတဖြုံႏနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏတဲင် ပအိုဝ်ႏပြေင်နီဖဲ့ꩻအလောင်းနောဝ်ꩻ လောကုတ်လောကီꩻ ရတနာႏနီမျိုꩻလွုမ်း ယံဗွေခူညီႏဗာႏအကျောင်ꩻ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏယို ရေႏမိုးလွေꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

အဓိပ္ပါယ်ႏရေႏမိုးချက် အမုဲင်(၅)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကွတ်ꩻဂဏန်ꩻယို ဗာႏ ဆီ ရျာꩻ ရေင် မွိုန်ႏ သဲဉ်ကစ အရဲဉ်ႏမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း အရန်းတွိုင်ꩻကို အတန်သွတ်ꩻလဲဉ်းဝင်ꩻ၊ သော့ꩻထဲင်းလိုႏတောဝ်း ဗွေစွုံႏလင်ႏလဲဉ်းဝင်ꩻသွူ၊ ပေါႏတဲင်သော့ꩻထဲင်းနောဝ်ꩻ ထင်ႏကီတောတရန်းရိုꩻလဲ့ အရန်းနောဝ်ꩻအကို ထွာတောအပေႏသွတ်ꩻလွိုသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ကွတ်ꩻဂဏန်ꩻယို အရန်းမုဲင်ꩻကိုတရိုꩻတောဝ်း ခံႏတောဝ်းအသော့ꩻသဲင်း၊ သော့ꩻထဲင်းလိုႏတောဝ်း၊ ထွာစွဉ်ႏအထိုသွတ်ꩻလွဉ်းလွဉ်းသွူ၊ နောဝ်ꩻရွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း ထာꩻဟောဝ် ထာꩻမျတ်မန်ႏသမျ အချုပ်နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏခြွဉ်းရတနာႏသွံပါꩻကို၊ ရတနာႏသွံပါꩻအကို ဘုရာꩻရတနာႏ ကပေါႏလွဉ်လဲ့ ဂုဏ်ႏအဝ်ႏကွတ်ꩻစွိုး၊ ကအာႏကွိုꩻထွိုက်ဒျာႏ တရာꩻရတနာႏလဲ့ အောဝ်ႏကွတ်ꩻပါꩻ၊ သံႏဃာႏရတနာႏစဲစ် ကထွိုင်ႏပေါႏလဲ့ အဂုဏ်ႏအဝ်ႏကွတ်ꩻမျိုꩻ၊ နီကမ္ဘာႏယိုအလောင်း ကအောဝ်ႏပျုပျင်ႏဒါႏ နီနာꩻဟဝ်ကုဲင် ဂြိုဟ်ႏအတန်စားလဲ့ အောဝ်ႏကွတ်ꩻဖြုံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ကွတ်ꩻဂဏန်ꩻထူꩻချာꩻမုꩻ၊ နက်နယ်ꩻမုꩻဖုံႏသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကွတ်ꩻဂဏန်ꩻယို ဂဏန်ꩻမျတ်နက်နယ်ꩻတဲင် နီပအိုဝ်ႏကိုယို ထာꩻမျတ်မန်ႏသမျ ယံဗွေဗာႏ နက္ခတ်(၂၇)ဖြုံႏလဲ့ ယံဖေႏကကဲက်ညီႏ ရေႏမိုးလွေꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ထူႏသွုံꩻလွေꩻဗာႏ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏ သင်္ကေတဂဏန်ꩻယိုနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုငတ်ꩻချက် မဉ်ႏချုတ်အအဲဉ်ႏနောဝ်ꩻ ရတနာႏသွံပါꩻ နီအုံကွူႏ၊ ရျာꩻနီဆီနွိုတ်ꩻဖူꩻ ယံထွꩻခွိုန်ꩻ၊ ရတနာႏသွံစွုံႏ ယံလေဗွာ၊ လောကုတ်လဲ့ပါ လောကီꩻဗွေ၊ အဟောဝ်မန်ႏသမျ ယံခြွေစု၊ ရေႏမိုးလို့လို့ ယိုငတ်ꩻမျိုꩻ၊ ကွတ်ꩻသွံဖြုံႏအကျိုꩻ သင်္ကေတ၊ ထူႏသွုံꩻဗာႏလွ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ နင်းဟွူယံသေ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ လို့လို့သွူနဲဩ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ
  2. ဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ (၁၃၅၃-၁၉၉၂)