မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

HTML

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အမိဉ်ꩻရော့ꩻသင်ꩻဒါႏ တောမ်ႏပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်းတဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ တဲမ်းသုင်ꩻအီဗာႏတောမ်ႏ ဘာႏသာႏလင် / လိတ် အလင်ဒျာႏသွူ။
HTML
(HyperText Markup Language)
The official logo of the latest version, HTML5[၁]
Filename extension
  • .html
  • .htm
Internet media typetext/HTML
Type codeTEXT
Uniform Type Identifier (UTI)public.html
Developed byWHATWG
Initial release၁၉၉၃; ၃၁ နေင်ႏ ကာႏ (၁၉၉၃)
Latest release
Type of formatDocument file format
Container forHTML elements
Contained byWeb browser
Extended fromSGML
Extended toXHTML
Websitehtml.spec.whatwg.org

HTML နဝ်ꩻ အဝ်ႏ Hyper Text Mark-up Language ကရိုꩻဒါႏ ဝေါဟာရငဝ်းငွါယိုတဗာႏ ထွာလင်ꩻလွဉ်ဒျာႏသွူ။ Hyper Text Mark-up Language ကရိုꩻဒါႏ ဝေါဟာရယိုတဗာႏအတွိုင်ꩻ မိဉ်ႏဟဲ့ꩻဟောင်လွဉ်ꩻဗာႏတဲ့ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ အဆွာꩻငါႏနဝ်ꩻမꩻ ဒေါ့ꩻဖေႏနေးကယိုꩻ ရိုꩻဖေႏနေးကဖြွောင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် တွမ်ဟဲ့ꩻလုဲင်ႏတောႏ အဒွေါင်ႏစား HTML နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻယိုနဝ်ꩻ Web Browser ဖုံႏ ကသေနာႏဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ မိဉ်ႏတဲမ်း အဉ်တာနဲတ်ဝဲက်သုဲက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာအဓိက ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ HTML အနယ်ꩻပညာႏယိုနဝ်ꩻ Tim Berners-Lee တွမ်ႏ Rober Calliau သီး ထွံႏမော့ꩻခါꩻဒျာႏ ၁၉၈၉ ခုနေင်ႏခိန်ႏကာႏသွူ။ အခိန်ႏတိန်ႏညလꩻနီနေင်ႏနဝ်ꩻတဲင်ခါ Tim Berners-Lee နဝ်ꩻ တယ်ႏဆို့ꩻနေးတွမ်ႏ tag ပညာႏတဲင်တွော့ꩻ ဟော်ꩻထွားနေးဘရောင်သာလောင်းဖေႏကလ့ꩻ ဖန်ꩻဆင်ꩻဖေႏခန်းအနယ်ꩻပညာႏတမျိုꩻသွူ။ ဝွေꩻကဖန်ဆင်ꩻဒါႏ အနယ်ꩻပညာႏနဝ်ꩻတမျိုꩻနဝ်ꩻ သွုံꩻနေးတွမ်ႏ Hyper-Link တဲင်တွော့ꩻ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏတွမ်ႏတဗာႏ ဆွိုက်သွုပ်လွေꩻချာငါတဝင်ꩻလ့ꩻအီနဝ်ꩻမ့ꩻ အမိဉ်ꩻတွင်ႏလ့ꩻထိုꩻခန်းဒျာႏ Text Markup Langauge နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]