နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ၊ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ ယို မျန်မာခမ်းထီ(မန်းခမ်း)ကို ဟံႏနယ်ႏဒေႏသ မိဉ်ꩻဖုံႏဒျာႏသွူ ။ မန်းခမ်း ကိုယို နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အဝ်ႏ ၅ ဒေႏသ တွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ အဝ်ႏ (၁)တွိုင်ꩻ သွူ ။

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတွမ်ႏဒေႏသ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
မိဉ်ꩻ မိဉ်ꩻအင်္ဂလိပ်နေး ဝေင်ꩻတန် ဒေႏသ လိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻစရင်ꩻ ဧရိယာ (km²) ကူစွိုးကူမျိုꩻ
ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Danu Self-Administered Zone ဝေင်ꩻပင်ႏတရား ဖြဝ်ꩻခမ်း နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Kokang Self-Administered Zone ဝေင်ꩻလောက်ကုဲင် ဖြဝ်ꩻခမ်း နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
နာဂနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Naga Self-Administered Zone ဝေင်ꩻလဟယ် စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန် နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Pa'O Self-Administered Zone ဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်း နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
ပလောင်းနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Pa Laung Self-Administered Zone ဝေင်ꩻနမ်သန် ဖြဝ်ꩻခမ်း နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ Wa Self-Administered Division ဝေင်ꩻဟိုပန် ဖြဝ်ꩻခမ်း နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အွဉ်ငါအစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသအကို အိုပ်ချုတ်ရေꩻတာႏ တွမ်ႏ မာဥပဒေႏ အစွိုꩻသွူ ။ အွဉ်ငါအစွိုꩻယို တာႏဝန်ႏခံႏလွေꩻဖေႏတဲင်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻအဝ်ႏဒါႏ ဒေႏသထာမာꩻအမုဆောင်ႏကောႏမတီႏ ဖုံႏ နဝ်ꩻသွူ ။

မိဉ်ႏမဲဉ်ထွားယင်းအလင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]