မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
အွဉ်ငါအစွိုꩻရွုမ်ꩻ
အွဉ်ငါအစွိုꩻရွုမ်ꩻ
ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
Location of ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ခမ်းနယ်ႏ ဖြဝ်ꩻခမ်း
ရွုမ်ꩻအဝ်ႏသွော့ꩻဝေင်ꩻဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏ
ဝေင်ꩻတန်ဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ
ဧရိယာႏ
 • ခြွဉ်း၈၅၅၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၃၃၀၅ စတုရန်းမဲင်ႏ)
ထိုထဲင်းပင်ႏလယ်ႏ ထီခိုႏဆꩻကီ၁၀၇၉ မီတာ (၃၅၄၁ ပေ)
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄)[၁]
 • ခြွဉ်း၄၅၆,၉၉၄
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+6.30)

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (မန်း: ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ) (အိန်းကလေတ်: Pa'O Self-Administered Zone) ယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်နဝ်ကိုသွူ။ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏမျန်မာခမ်းထီ (၂၀၀၈ နေင်ႏ)ဖြွမ်းဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ ပုဒ်မွူး ၅၆ (ဂ) အလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအကို ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻသီႏသဲင်ႏ တွမ်ႏ ပင်လောင်ꩻ သိုမ်ဖြုံႏယို ခြွဉ်းဗူႏအွဉ်ႏထွော့လွေꩻ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တဗာႏနဝ်ꩻသွူ။[၂] ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏ အအဲဉ်ႏအလုဲင်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ(၃၃၀၄.၉၈၅)စတုရန်းမဲင်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၄ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ ဒေႏသအချုတ်နောဝ်ꩻ လို့လို့လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၉၉,၄၈၃-ဗာႏ၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၂၂၅,၅၉၀-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၂၃၁,၄၄၀-ဖြာꩻ၊ လို့လို့လိုꩻဖြာꩻခြွောန်းအောဝ်ႏ ၄၅၆,၉၉၄-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။[၃]

ပအိုဝ်ႏဒေႏသ အွဉ်ငါအစွိုꩻရွုမ်ꩻ

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသနောဝ်ꩻ နေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ၊ ဖွဲ့ဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏအခန်ꩻ(၂)ပုဒ်မွူး(၅၆)အလꩻ တယ်ႏစ(၂၉-၅-၂၀၀၈)နီꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻထွူတဲင် တယ်ႏစ(၃၁-၃-၂၀၁၁)နီꩻ ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ ထူႏတာႏဝွန်ႏခွုမ်မာꩻလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဆꩻကွဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ခရဲင်ႏလွယ်လဲမ်၊ ဆꩻတွို့ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ နေပီတော်ကောင်စီဟံႏနယ်ႏတွမ်ႏ တွိုင်ႏမန်ႏတလေꩻ၊ ဆꩻနောဝ်နဝ်ꩻ စောက်ꩻတနျာႏခမ်း(ဟဲ့ꩻ)ကယားခမ်းနယ်ႏ၊ ဆꩻထင်ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻကွိုင်ဖုံႏ အဝ်ႏခူခါꩻနဝ်ꩻသွူ။

ဝေင်ꩻနယ်ႏ တောမ်ႏ ဝေင်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ


ဝေင်ꩻနယ်ႏတောမ်ႏဝေင်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အိုပ်ချုတ်ရေꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တယ်ႏခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၁ ဗꩻတွိုႏ ၂၀၁၅ ဗာႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်တ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အွဉ်ငါအစွိုꩻနောဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏသေꩻခါꩻနုဲင်းဆꩻလယိုအတွိုင်ꩻသွူ-

 • ၁။ ဖြားတန်ခွန်စံလွင် ဥက္ကဋ္ဌ
 • ၂။ ခွန်အေးမောင် အစွိုꩻနွို့(ထာꩻမာꩻအမုꩻဆောင်ႏ-စီမံ)
 • ၃။ ခွန်မောင်ႏပယ်ꩻ အစွိုꩻနွို့ (ထာꩻမာꩻအမုꩻဆောင်ႏ-လိုꩻမုꩻ)
 • ၄။ ခွန်လှဆန်း အစွိုꩻနွို့ (ထာꩻမာꩻအမုꩻဆောင်ႏ-စီꩻပွာꩻ)
 • ၅။ ဗိုလ်မှူးသက်နောင်စိုး အစွိုꩻနွို့ (ထာꩻမာꩻအမုꩻဆောင်ႏ-လိုမ်းဗဉ်ႏရေꩻ)
 • ၆။ ဦးမိုးထက် အွဉ်အကိုရေꩻ (ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ)
 • ၇။ ခွန်လှသိန်း အစွိုꩻနွို့ (ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ)
 • ၈။ ခွန်အောင်နိုင်ဦး အစွိုꩻနွို့ (ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ)
 • ၉။ ဦးမိုးစည်သူ အစွိုꩻနွို့ (ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ၊ မန်းခမ်းရင်ꩻသားနမ်းခြောင်ꩻတင်)
 • ၁၀။ စိုင်းအောင်ခင် အစွိုꩻနွို့(ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ၊ ဖြောဝ်ꩻခမ်းရင်ꩻသားနမ်းခြောင်ꩻတင်)
 • ၁၁။ ဗိုလ်မှူးရဲဝင်းကျော် အစွိုꩻနွို့ (ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ၊ တပ်မတောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်)
 • ၁၂။ ဗိုလ်ကြီးဇေယျလင်း အစွိုꩻနွို့ (ဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ၊ တပ်မတောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်)

ဟံႏပထဝီႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဟံႏနယ်ႏခင်ႏလမ်းတွမ်ႏ အအဲဉ်ႏအလုဲင်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဆꩻထင်ꩻဖဲ့ꩻ လတ္တီတွဒ်(၂၀-ဒီဂရီ ၃၀မိနစ်)တွမ်ႏ(၂၁-ဒီဂရီ ၂၇မိနစ်အခါႏ၊ ဆꩻကွဉ်ႏဖဲ့ꩻ လောင်ဂျီတွဒ်(၉၇-ဒီဂရီ ၀၃မိနစ်)တွမ်ႏ ၉၇-ဒီဂရီ ၀၄မိနစ်အခါႏ ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏ အအဲဉ်ႏအလုဲင်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ(၃၃၀၄.၉၈၅)စတုရန်းမဲင်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

ဟံႏနယ်ႏအကူအနား[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဆꩻကွဉ်ႏဖဲ့ꩻ- ခရဲင်ႏလွယ်လဲမ် ဆꩻတွို့ꩻဖဲ့ꩻ- နေပီတော်ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏတွမ်ႏ တွိုင်ႏမန်ႏတလေꩻ ဆꩻနောဝ်- စောက်ꩻတနျာႏခမ်း(ဟဲ့ꩻ)ကယားခမ်းနယ်ႏ ဆꩻထင်ꩻဖဲ့ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻကွိုင် ဖုံႏဒျာႏသွူ။

ဟံႏခိုႏဟံႏငုဲင်ꩻ(မြေမျက်နှာသွင်ပြင်)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဝ်ႏဒျာႏ ထိုထဲင်းပင်ႏလယ်ႏထီခိုႏဆꩻကီ(အောဝ်ႏ)ပေပေါင်ꩻ-၃၅၄၁ ပေတဲင် ထွာဒျာႏ ကောင်ရွေꩻကောင်ဆောင်ႏခြာ ခမ်းကောင်နဝ်ꩻသွူ။

လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းတောမ်ႏ လမ်းငင်းစာႏရင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ဝေင်ꩻအလွောက်ꩻ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻဆေ့ꩻအာစာႏရင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၂၄၇၂၉-လမ်း၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၅၅၄၉၈-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၅၆၄၆၄-ဖြာꩻ၊ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့ အောဝ်ႏ ၁၁၁၉၆၂-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၂။ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၃၂၇၅၇-ဗာႏ၊ လိုꩻခို အောဝ်ႏ ၇၄၇၂၃-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၇၈၀၃၂-ဖြာꩻ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့အောဝ်ႏ ၁၅၂၇၅၅-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၃။ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၂၅၄၉၄-ဗာႏ၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၅၇၄၀၈-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၅၇၅၁၃-ဖြာꩻ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၁၁၄၉၁၂-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၄။ ဝေင်ꩻနယ်ႏနောင်တရား လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၁၆၅၀၃-ဗာႏ၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၃၇၉၆၁-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၃၉၃၉၅-ဖြာꩻ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့ အောဝ်ႏ ၇၇၃၅၆-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ဒေႏသအချွုတ်နောဝ်ꩻ လို့လို့လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၉၉၄၈၃-ဗာႏ၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၂၂၅၅၉၀-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၂၃၁၄၄၀-ဖြာꩻ၊ လို့လို့လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၄၅၆၉၉၄-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ဝေင်ꩻတွမ်ႏဒုံ လမ်းဗာႏပေါင်ꩻဆေ့ꩻအာတွမ်ႏ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻဆေ့ꩻအာ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ဝေင်ꩻကို လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၉၉၅၈-ဗာႏ၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၂၂၂၁၄-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၂၄၂၁၄-ဖြာꩻ၊ ခြွဉ်းဗူႏအောဝ်ႏ ၄၆၄၂၈-ဖြာꩻ။ ၂။ ဒုံ လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၈၉၅၂၅-ဗာႏ၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၂၀၃၃၇၆-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၂၀၇၁၉၀-ဖြာꩻ၊ ခြွဉ်းဗူႏ အောဝ်ႏ ၄၁၀၅၆၆-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဒေႏသစာႏရင်ꩻချွုတ် ဝေင်ꩻတွမ်ႏဒုံနောတ်ꩻ လမ်းဗာႏပေါင်ꩻ အောဝ်ႏ ၉၉၄၈၃-လမ်း၊ လိုꩻခိုအောဝ်ႏ ၂၂၅၅၉၀-ဖြာꩻ၊ လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ ၂၃၁၄၀၄-ဖြာꩻ၊ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻအောဝ်ႏ ၄၅၆၉၉၄-ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ၁။ စတုရန်းတမဲင်ႏအကို လိုꩻအုံဆေ့ꩻအာ ဖြာꩻပေါင်ꩻ ၁၂၈.၅-ဖြာꩻ၊ ၂။ လိုꩻအုံဝေင်ꩻကို ဖြာꩻပေါင်ꩻ %ရျာꩻခေါင်ꩻ ၁၀.၁၆ % ၃။ လိုꩻအုံဒုံ ဖြာꩻပေါင်ꩻ %ရျာꩻခေါင်ꩻ ၈၉.၈၄ % ၄။ လိုꩻအုံဝေင်ꩻတွမ်ႏ လိုꩻအုံဒုံဆေ့ꩻအာ ၁.၈.၈၄ % ၅။ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ ဆေ့ꩻအာအလောင်း လိုꩻခိုအောဝ်ႏ (၄၉.၁၁) % ၆။ လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ ဆေ့ꩻအာအလောင်း လိုꩻမူႏအောဝ်ႏ (၅၀.၈၈) % ၇။ လမ်းတဗာႏကို လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ အုံဆေ့ꩻအာ (၄.၆)ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

လိုꩻမျိုꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို ကအုံဒါႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ-

 • ၁။ ပအိုဝ်ႏ အောဝ်ႏ ၃၀၈၃၉၃-ဖြာꩻ
 • ၂။ ဖြောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၈၄၉၇၈-ဖြာꩻ
 • ၃။ မန်း အောဝ်ႏ ၃၆၆၉၇-ဖြာꩻ
 • ၄။ တောင်ႏရွိုꩻ အောဝ်ႏ ၉၄၄၈-ဖြာꩻ
 • ၅။ လိုꩻမျိုꩻအလင် အောဝ်ႏ ၅၄၉၇-ဖြာꩻ
 • ၆။ ကယန်း အောဝ်ႏ ၄၃၆၈-ဖြာꩻ
 • ၇။ စောက်ꩻ(ကရင်) အောဝ်ႏ ၂၉၃၆-ဖြာꩻ
 • ၈။ မန်းနောင်(အင်းသား)အောဝ်ႏ ၁၇၃၇-ဖြာꩻ
 • ၉။ ဓနုꩻ အောဝ်ႏ ၁၂၆၁-ဖြာꩻ
 • ၁၀။ ကယား(စောက်ꩻတနျာႏ) အောဝ်ႏ ၁၂၄၆-ဖြာꩻ
 • ၁၁။ လီသူ(ခယ်ႏလီႏသောႏ) အောဝ်ႏ ၁၅၂-ဖြာꩻ
 • ၁၂။ ချင်ꩻ အောဝ်ႏ ၁၁၀-ဖြာꩻ
 • ၁၃။ ရခဲင်ႏ အောဝ်ႏ ၁၀၆-ဖြာꩻ
 • ၁၄။ ခင် အောဝ်ႏ ၃၆-ဖြာꩻ
 • ၁၅။ မဲင်ꩻ အောဝ်ႏ ၂၉-ဖြာꩻ

ခြွဉ်းဗူႏလို့နဝ်ꩻ အဝ်ႏ ၄၅၆,၉၉၄ ဖြာꩻသွူ။

လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စွိုးခွိုꩻလွတ်တောႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ဦးနေဝင်းထွန်း (၂၀၁၀-၂၀၁၅)
 • ၂။ ခွန်သိန်းဖေ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ခမ်းသားလွတ်တောႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ခွန်သိန်းဖေ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ (၂၀၁၀-၂၀၁၅)
 • ၂။ ခွန်ဝင်းကို ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ (၂၀၁၀-၂၀၁၅)
 • ၃။ ခွန်မောင်သောင်း ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ (၂၀၁၀-၂၀၁၅)

၂၀၁၅-၂၀၂၀[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၄။ ခွန်အောင်ႏကျော်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ
 • ၅။ ခွန်
 • ၆။ ခွန်

ခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၂၀၁၀-၂၀၁၅[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ခွန်စံလွင် ဟိုပုံꩻ၊ မဲဆန္ဒနယ်ႏအမုဲင်(၂)
 • ၂။ ခွန်အေးမောင် ဟိုပုံꩻ၊ မဲဆန္ဒနယ်ႏ အမုဲင်(၁)
 • ၃။ ခွန်မောင်ႏပယ်ꩻ သီႏသဲင်ႏ၊ မဲဆန္ဒနယ်ႏအမုဲင်(၂)
 • ၄။ ခွန်လှသိန်း သီႏသဲင်ႏ၊ မဲဆန္ဒနယ်ႏအမုဲင်(၁)
 • ၅။ ခွန်လှဆန်း ပင်လောင်ꩻ၊ မဲဆန္ဒနယ်ႏအမုဲင်(၁)
 • ၆။ ခွန်အောင်နိုင်ဦး ပင်လောင်ꩻ၊ မဲဆန္ဒနယ်ႏအမုဲင်(၂)

၂၀၁၅-၂၀၂၀[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်မောင်ဖြူ ဟိုပုံꩻ(၁)
 2. ခွန်စံလွင် ဟိုပုံꩻ(၂)
 3. ခွန်
 4. ခွန်
 5. ခွန်

ရာႏသီႏဥတု[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထာꩻခွꩻခိန်ႏ အထိုသွတ်ꩻအလျားဒီဂရီနောဝ်ꩻ (၂၇.၄C°)အဖွိုႏသွတ်ꩻအလျားဒီဂရီနောဝ်ꩻ (၀.၀C°)(-)ထာꩻလျားခိန်ႏ အထိုသွတ်ꩻ အလျားဒီဂရီနောဝ်ꩻ (၃၆C°)၊ အဖွိုႏသွတ်ꩻအလျား ဒီဂရီနောဝ်ꩻ (၁၀)နောဝ်ꩻသွူ။[၄]

မိဉ်ႏမဲဉ်ထွားယင်းအလင်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. 2014 Myanmar Population and Housing Census
 2. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်)။ 2008။ 19 November 2015 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး12 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီးCS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
 3. ပအိုဝ်ႏကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေႏသဦးစီးအဖွဲ့၏ (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေတင်ပြချက်"၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ထုတ် လိတ်စောင်ႏကို။
 4. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၂၈/၃၆