နေင်းထီခါႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ နေင်းထီခါႏယို စွုမ်ႏဒုံစွုမ်ႏရပ် အဝ်ႏအွꩻလွဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻလဲ့ နေင်းထီခါႏအကျိုꩻဟော်ꩻယို တသေတဝ်းကဲဉ်းအာအာသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ကထီႏဗာႏဖို ဖေ့စ်ဘုတ်လောင်း နေင်းထီခါႏအကျိုꩻဟော်ꩻယို တဲမ်းပြန်ႏနယ်လွေꩻဗာႏ နီပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

 • ၁။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ရဲးကာႏကွယ်ႏနွောင်ꩻ၊ မာꩻသက်သာႏနွောင်ꩻ ကေန်ဆာရောႏဂါႏအမျိုꩻမျိုꩻသွူ။
 • ၂။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ မာꩻခြီ မာꩻယွမ်ꩻဖေႏ "ကိုလစ်စ်ထရောဓာတ်"တဲင် ရဲးကာႏကွယ်ႏဖေႏနွောင်ꩻ သꩻရာႏရောႏဂါႏတလီꩻဖျတ်ရောႏဂါႏဖုံႏသွူ။
 • ၃။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ရဲးကားကွယ်ႏဖေႏ ပီယာႏတဝေ့ꩻ တရွတ်ꩻဖုံႏသွူ။
 • ၄။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ မာꩻယွမ်ꩻဖေႏ နမ်းအယာႏခဉ်ႏတဲင် မီႏအွꩻကုဲင်းနေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ပြွောင်ႏတမွိုꩻတမာꩻဒါႏတဝ်းထာꩻသွူ။
 • ၅။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ရဲးကာႏကွယ်ႏဖေႏ ပီဖြွို့ꩻသွီႏယာႏသွူ။ ပီဖြို့ꩻကေန်ဆာရောႏဂါႏယိုလဲ့ ကာႏကွယ်ႏဖေႏသွူ။
 • ၆။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ရဲးကာႏကွယ်ႏဖေႏနွောင်ꩻ ဆွတ်ꩻဆွုမ်ႏယော့ꩻရောႏဂါႏတဲင် မီႏအွꩻကုဲင်းနေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ဆွတ်ꩻဆွုမ်ႏယော့ꩻ(လေးဘက်နာ)ရောႏဂါႏယို ထွာကြွို့ꩻတဝ်းသွူ။
 • ၇။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ မာꩻခွေါင် မာꩻဆွော့ꩻ မာꩻဒဲဉ်းဖေႏ နီလိုꩻသီးဆွတ်ꩻဖုံႏသွူ။
 • ၈။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ကိုလစ်စ်ထရောဓာတ်အဟဝ်ကုဲင်နီမျိုꩻယို ဖေႏကတတွာ တရျားလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻဖေႏနွောင်ꩻသွူ။
 • ၉။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ မာꩻယွမ်ꩻမာꩻဆေ့ꩻထိုꩻ နီလိုꩻသီးနမ်းကို အဗဲ့ꩻဖုံႏတဲင် မီႏအွꩻကုဲင်းနဝ်ꩻ ပြွောင်ꩻလွဉ်ꩻဒါႏတဝ်းထာꩻသွူ။
 • ၁၀။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ သွီႏကိုသိကျာꩻ (အနွိုး)ဓာတ် ဖေႏကထင်ႏစွော့ꩻပုဲင်ႏထာꩻနဝ်ꩻ ရဲးဖေႏနွောင်ꩻတဲင် ထိန်ꩻခါꩻဖေႏ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏသွူ။
 • ၁၁။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ မာꩻဟဝ်မာꩻတလာဖေႏနွောင်ꩻ လိုꩻသီးမတ်ဉာဏ်ႏအာႏသွူ။
 • ၁၂။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ မာꩻဟဝ် မာꩻတလာဖေႏ အကြောတသာႏဖြွီꩻဖုံႏတဲင် ရဲးဖေႏနွောင်ꩻ စူခင်ႏတနွော့ꩻရောႏဂါႏဖုံႏသွူ။
 • ၁၃။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ရဲးကာႏကွယ်ႏဖေႏနွောင်ꩻ သွုန်ႏရောႏဂါႏအမျိုꩻမျိုꩻသွူ။
 • ၁၄။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ရဲးဖေႏနွောင်ꩻသွီႏတိုꩻသွီႏထင်ႏရောႏဂါႏတဲင် မီႏအွꩻကုဲင်း နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ သွီႏတိုꩻသွီႏထင်ႏ တမွိုꩻဒါႏတဝ်းသွူ။
 • ၁၅။ နေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ နီကအံႏဒါႏ အာဟာႏရယို မီႏထွာအစွူႏလဲ့ ဝွေꩻမာꩻကုဲင် မာꩻယွမ်ꩻဖေႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

နေင်းထီခါႏ အကျိုꩻဟော်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၁၅)မျိုꩻနုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻလဲ့ မီႏအွꩻနေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ထွာဒါႏရောႏဂါႏအမျိုꩻယို အမျိုꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တဟွုန်ဖိုတဝ်း၊ တထီႏဖိုတဝ်း ဝင်ꩻဒေါ့ꩻဝင်ꩻတဲမ်းတဲင် အွꩻနေင်းထီခါႏနဝ်ꩻ ထွာဒါႏတဝ်းရောႏဂါႏ ထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ ဒဲဉ်သီႏလက်ဆောင်ႏအမုဲင်(၄၀)