မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖရာꩻဂုဏ်ႏတောႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဖရာꩻ ဂုဏ်ႏတောႏ ၉ ပါꩻ ပါဠိ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဣတိပိ သော ဘဂဝါ -

  • အရဟံ
  • သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ
  • ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော
  • သုဂတော
  • လောကဝိဒူ
  • အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ
  • သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ
  • ဗုဒ္ဓေါ
  • ဘဂဝါ

ဖရာꩻ ဂုဏ်ႏတောႏ ၉ ပါꩻ ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အရဟံ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ လိုꩻလူႏဗြဟ္မာႏ သတ္တဝါႏခိုမူႏ ကားကလူႏယို ကွပ်ထူႏထွိုက်ယံ အရဟံဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ကေားသွဉ်ဖေႏဒါႏ ဆရာႏအဲဉ်ထဝ်း ဗွေႏစဝ်းနမ်းဒျာႏ ယံငါႏစဲင်းစဲ့ ကြောင်းကြဲ့တရာꩻ ကွယ်သေငါꩻမꩻ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ယံခေါဗွေဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ သိုမ်ပါꩻဝိဇ္ဇာႏ ဆီငတ်ꩻဗာႏစရဏ ကွပ်လꩻဗွေအာ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ယံခေါဗွေဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

သုဂတော[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ငဝ်းဟဝ်ရိုꩻဒေါ့ꩻ တွိုႏသော့ꩻနိဗ္ဗာန်ႏ ဖထန်ႏဒုက္ခော သုဂတောဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

လောကဝိဒူ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ သတ္ထောသ သင်္ခါႏရရိုꩻ လောကသိုမ်ပါꩻ သေငါꩻယံကျ လောကဝိဒူ ဆန်ꩻထူꩻဗွေဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ဆုင်ꩻမꩻသင်ꩻသား ကားသတ္တဝါႏ ဆုင်ꩻမꩻဒါႏခေါ အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ လိုꩻလူꩻဗြဟ္မာႏ သတ္တဝါႏသီး ဆရာႏကွပ်ထွာ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ ဟဝ်ယံဗွေဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

ဗုဒ္ဓေါ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ သစ္စာႏလစ်ꩻပါꩻ မျတ်တရာꩻယို သေငါꩻယံခေါ ဗုဒ္ဓေါဗွေႏဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။

ဘဂဝါ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီဗွေႏဖရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ သူပါꩻဂုဏ်ႏတောႏ ဗွေကျောႏငါႏထာꩻ ဘဂဝါဂုဏ်ႏ ဘွုံႏတန်သိုမ်ခမ်း ခင်ႏလမ်းဖွစ်ꩻဖဲစ်ꩻ ကျောႏစွစ်ꩻစဲစ်ꩻလဲဉ်းသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ လိုꩻယွဲးစွန်ꩻထီဗွေ သွဉ်တန်ꩻ ငဝ်းဝုဲင်ႏဘုရာꩻလိတ်စောင်ႏ၊ ကျောင်ꩻနောင်တောင်ꩻပရဟိတ၊ ၂၀၁၇