မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအစိုႏရအစွိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအစိုႏရအစွိုꩻ
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ လွတ်တောႏ ခလကိုအစိုႏရအစွိုꩻအဗူႏ
ခမ်းနယ်ႏအစိုႏရအစွိုꩻ အအဲဉ်ႏချုတ်
ထွို့ꩻဗူႏစအစွိုꩻခိန်ႏ၃၀ မတ် ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၀၃-၃၀)
ဌာႏနချုတ်ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
ဌာႏနအတန်အကယ်ႏဖုံႏဒေါက်တာ​ကျော်ထွန်း၊ ဝွန်ႏတန်ချုတ်
မိခင်ဌာႏနခမ်းခြွဉ်းဗူႏ အစိုႏရအစွိုꩻ
ဝဲက်သုဲက်shanstate.gov.mm

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအစိုႏရအစွိုꩻ (အဲင်းကလေတ်: Shan State Government) (မန်း: ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အိုပ်ချုတ်ရေꩻအစွိုꩻအဗူႏ တစွိုꩻဒျာႏသွူ။ ခမ်းနယ်ႏအစိုႏရအစွိုꩻ အွဉ်ငါဝွန်ႏတန်ချုတ်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဒေါက်တာကျော်ထွန်း နဝ်ꩻသွူ။

အစိုႏရအစွိုꩻ(လာဩဂုတ် ၂၀၂၁−ယိုခါ)

[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
စဲဉ်ႏ မိဉ်ꩻ ထေင်းထမ်းတာႏဝွန်ႏ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
တယ်ႏစမွူးနီꩻ ထွူသွတ်ꩻမွူးနီꩻ မွူးနီꩻပေါင်ꩻ
​ဒေါက်တာ​ကျော်ထွန်း ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


ဝွန်ႏတန်ချုတ်
ပိုလ်ႏတန် လှဦး ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


လွုမ်းဗိန်ႏရေꩻတွမ်ႏ ခမ်းကူရေꩻရာႏ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
ခွန်သိန်း​မောင် ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


စီꩻပွာꩻရေꩻ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
စိုင်းလိတ် ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


သယံဇာတရေꩻရာႏ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
ဦး​အောင်မြင့် ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


လိုꩻမုရေꩻရာႏ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
ရဲချုတ် တင်ကိုကို ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


ဆွုပ်တဖူꩻကြုဲင်ရေꩻ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
ဦး​အောင်ကြည်ဝင်း ၁ လာဩဂုတ် ၂၀၂၁ ယိုခါ ၁၀၇၄


ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
ဥပဒေႏချုတ်

အစိုႏရအစွိုꩻ(၂၀၁၆-၂၀၂၁)

[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
စဲဉ်ႏ မိဉ်ꩻ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁) ဒေါက်တာလင်းထွဋ် ဝွန်ႏတန်ချုတ်
(၂) ပိုလ်ႏတန် လှဦး လွုမ်းဗိန်ႏရေꩻတွမ်ႏ ခမ်းကူရေꩻရာႏ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၃) ဦးစိုင်းလုံကျော် ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻတွမ်ႏ လွူးမွီႏရေꩻ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၄) ဖြားခွန်ရဲထွေး ဆွုပ်တဖူꩻကြုဲင်ရေꩻ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၅) ဒေါက်တာညီညီအောင် သယံဇာတရေꩻရာႏတွမ်ႏ ခွုမ်ထူႏအသောင်ꩻရင်ꩻ ဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၆) ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
(၇) ဦးစိုးညွန့်လွင် စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန
(၈) ဒေါက်တာမျိုးထွန်း လိုꩻမုရေꩻဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၉) လစ်လပ် ဘဏ္ဍာႏရေꩻဝွန်ႏတန်
(၁၀) ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း လွိုင်ႏကွုန်ꩻသာႏယာႏရေꩻဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၁) ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင် မန်းခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၂) ဦးဇုတ်ဒေါင် ခင်ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၃) ဦးဂူဆာ လီဆူခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၄) ဦးယောသပ် လားဟူခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၅) ဦးအာဗေလှ အာခါခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၆) ဒေါက်တာထွန်းလှိုင် မန်းနောင်ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၇) ဦးခွန်အေးမောင် တယင်ꩻ(ခ)ပတောင်ႏခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻရေꩻရာႏဝွန်ႏတန်ဌာႏန
(၁၈) ဦးတင်ဦး ခမ်းနယ်ႏဥပဒေႏချုတ်
(၁၉) ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း ခမ်းနယ်ႏစဲစ်စရင်ꩻချုတ်

[၁]

  1. ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့။ နိုင်ငံ​တော်သမ္မတရုံး။