မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖြဝ်ꩻဘာႏသာႏငဝ်းငွါ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဖြဝ်ꩻ
Tai Yai
တႆး
ဒေႏသခံႏမျန်မာ, ထုဲင်ꩻ, ခယ်ႏ
ဒေႏသဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
လိုꩻခွိုꩻဖြဝ်ꩻ(တုဲင်း)
ဒေႏသခံႏဒေါ့ꩻသွုံꩻသားဖုံႏ
3.3 သန်း (2001)[၁]
မန်းအက္ခရာႏ (ဖြဝ်ꩻအက္ခရာႏ)
တရာꩻဝင်ႏအခေႏနေႏ
လိုꩻဆေ့ꩻစွိုꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအနေႏ
အွဉ်ႏသေအသိအမတ်
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ်ဖုံႏ
en:ISO 639-2shn
en:ISO 639-3shn
en:Glottologshan1277[၂]
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုအကို IPA အငဝ်းထန်ႏအမုဲင်ဖုံႏ ပါနဝ်ꩻသွူ။ စွဲးကမ်းမုꩻအစဲစ်အမဲဉ်ႏ မိဉ်ႏပါတဝ်းနဝ်ꩻ ယူနီကိုဒ်လိတ်ဖြုံႏခြောင်ꩻ ? ဖုံႏကို၊ အဝ်ႏထီႏနွောင်ꩻလꩻဒျာႏ အကွက်ꩻလစ်ꩻစဲင်ႏတွမ်ႏ အမုဲင်အလင်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ IPA အမုဲင်မိတ်ဆက်ဖုံႏယို ထွားသွော့ en:Help:IPA ကိုလုဲင်း။

ဖြဝ်ꩻဘာႏသာႏ နဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻလိုꩻခွိုꩻ ဖုံႏ ဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏ သွုံꩻလွေꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါ တဲင် မျန်မာခမ်းထီ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အကိုယို ဒေါ့ꩻသွုံꩻအာငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ခင်ခမ်းနယ်ႏစစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻ အခဝ်ထင်ꩻ၊ ထုဲင်ꩻခမ်း အခဝ်ထင်ꩻ တွမ်ႏ ခယ်ႏခမ်း ယူနန်ခမ်းနယ်ႏ အကို နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻ တဲဟုန် တွမ်ႏ ဆစ်ꩻဆောင်ပန္နား(ရှီးရွမ်ပနတိုင်) ခမ်းနယ်ႏ ဖုံႏ တွမ်ႏ ဗီယက်နမ် ခမ်းထီ အခဝ်တွို့ꩻ ကိုဖုံႏယိုလဲ့ အဝ်ႏဒေါ့ꩻသွုံꩻနေနေဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါ ယို တုဲင်−ကဒုဲင်ဘာႏသာႏငွေါဝ်းငွါခွိုꩻနွယ်ႏတဲင် ဗွိုန်ပီတွမ်ႏ ထုဲင်ꩻဘာႏသာႏငွေါဝ်းငွါ နဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻအငေါဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၆)စားတဲင် အဗွိုန်လို့တောဝ်း ထုဲင်ꩻငေါဝ်းငွါတဲင် အစားနဝ်ꩻယို ဖြဝ်ꩻဟဲ့ꩻဒျာႏ တုဲင်ႏယုဲင်(တႆးယႂ်ႇ/Tai Yai) မိဉ်းမွေးတောဝ်းတဲင် တုဲင်ႏတန်(ဖြဝ်ꩻတန်)(တႆးလူင်/Tai Long) ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖြဝ်ꩻဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါယို အဝ်ႏ(၃)စားဒျာႏသွူ။

  • အခဝ်ကွဉ်ႏဖြဝ်ꩻ ငေါဝ်းငွါ ယို အပီနုဲင်း ထုဲင်ႏခမ်းအခဝ်ꩻထင် ငေါဝ်းသွူ ။
  • အခဝ်နဝ်ဖြဝ်ꩻ ငေါဝ်းငွါယို ဒေါ့ꩻသွော့ꩻပါ မန်းငေါဝ်း ဆေ့ꩻဆေ့ꩻသွူ ။
  • အခဝ်ထင်ဖြဝ်ꩻ ငေါဝ်းငွါနဝ်ꩻ အပေါဝ်းပီနုဲင်း ခယ်ႏငေါဝ်း သွူ ။

လိတ်နေႏနဝ်ꩻ အတဲမ်ႏဖဲ့ꩻယို အကွာႏကီဝင်ꩻလဲ့ သွုံꩻအာဒျာႏ လိက်−တိုင် ပွုံႏစံႏယို သွူ ။ အငေါဝ်းယို လွောက်လွေꩻဒျာႏ ဒေႏသတဲင် ဖြဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ သေနာႏဒျာႏ ဝင်ꩻငေါဝ်းငွါဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။

ဖြဝ်ꩻဗီးဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻဗီးအဝ်ႏ(၁၈)ဖြုံႏ

လိတ်ဖြဝ်ꩻ RTGS IPA လိတ်ဖြဝ်ꩻ
ka /k/
kha /kʰ/
nga /ŋ/
sa /t͡s/, /s/
hsa /sʰ/
nya /ɲ/
ta /t/
tha /tʰ/
na /n/
pa /p/
pha /pʰ/
fa /f/, /pʰ/
ma /m/
ya /j/
ra /r/
la /l/
wa /w/
ha /h/
ah /ʔ/

အာႏကွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၃]

  1. ဖြဝ်ꩻ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Shan"Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
  3. http://sai-shan-lay.blogspot.com/2007/12/shan-language-and-font.html