ဗနဒီယမ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဗနဒီယမ် (အဲင်းကလေတ်: Vanadium) ယို ထွာ သင်္ကေႏတ V တွမ်ႏ အဲတ်တမ်အမုဲင် ၂၃ ကိုကအောဝ်ႏဒါႏ ဓာတုဗေဒ ဒြတ်စင်တဗာႏသွူ။ အယောင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ မေႏလူးရောင်ႏတမောင်း၊ ထွာ သတ္တုလဲင်းအီထာꩻဒါႏ (transition metal)။ ကအီးမော့ꩻ သတ္တုဒြတ်စင်ခြေင်ခြေင် သဘာဝကိုနောဝ်ꩻ ယိုꩻတောဝ်း။ ခယ်ႏခမ်း၊ ရတ်ဆျားခမ်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏထာꩻခြွိုင်း ခြွူအီသတီးလ် ပသီႏမဏိထာꩻမာꩻကို ထေထူႏဝင်ꩻ ဗနဒီယမ်သွူ။ ထာꩻမာꩻတုင်း ဟူႏ ယူရေနီယမ်ကိုကယ်ႏ လꩻတရွို့ꩻ လꩻငီꩻပါဒါႏ ဗနဒီယမ်။ ဗနဒီယမ်အောက်သုဲက်ဒ် ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ အစွူႏအောဝ်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။

ဗနဒီယမ်,  23V
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတဗနဒီယမ်, V
အယောင်ꩻblue-silver-grey metal
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို ဗနဒီယမ်
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)


V

Nb
တုဲင်‌တေနီယမ်ဗနဒီယမ်ခရိုမီယမ်
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)23
အဗူႏဘလော့group 5
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  4
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  transition metal
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (Ar)
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[Ar] 3d3 4s2
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 8, 11, 2
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အခြုံးအတူႏ
အခြုံးခြီအီအလျား2183 K ​(1910 °C, ​3470 °F)
အထီဗို့ꩻအီအလျား3680 K ​(3407 °C, ​6165 °F)
အနဲန်းအတဉ်ႏ (အခန်ꩻအလျား ၊ လမ်းဟောင်းကိုအလျား)6.0 g/cm3
5.5 g/cm3
ဖျှူးဆဉ်းအလျား21.5 kJ/mol
အတအှိုထန်ႏအလျား444 kJ/mol
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻ24.89 J/(mol·K)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2101 2289 2523 2814 3187 3679
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(an amphoteric oxide)
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: 1.63
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 650.9 kJ/mol
2nd: 1414 kJ/mol
3rd: 2830 kJ/mol
(more)
အဲက်တမ်မေက် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻempirical: 134 pm
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 153±8 pm
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးbody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for ဗနဒီယမ်
အငေါဝ်းအမှိုင် 4560 m/s (at 20 °C)
အလျားမာꩻတခြက်ထာꩻ8.4 µm/(m·K) (at 25 °C)
အလျားတွီကာႏထာꩻ30.7 W/(m·K)
တျာႏရဲးကမ်းထာꩻ197 nΩ·m (at 20 °C)
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်paramagnetic
ပသီႏထှို့ꩻ ကခှေါင်းအီဒါႏထာꩻ (χmol)+255.0·10−6 cm3/mol (298 K)[၁]
Young's modulus128 GPa
Shear modulus47 GPa
Bulk modulus160 GPa
ပွုဲင်သွန် အဗျင်ႏ- ပွိုင်စွန် အချိုး0.37
Mohs hardness6.7
Vickers hardness628–640 MPa
Brinell hardness600–742 MPa
CAS Number7440-62-2
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကထုမ်ႏမော့ꩻသားAndrés Manuel del Río (1801)
ဖဖြှဲ့ꩻထန်ႏအရီးသွတ်ꩻလဲင်ႏNils Gabriel Sefström (1830)
ကဖေႏခါꩻ အမဉ်ꩻသားNils Gabriel Sefström (1830)
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ ဗနဒီယမ်သီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
48V syn 16 d β+ 4.0123 48Ti
49V syn 330 d ε 0.6019 49Ti
50V 0.25% 1.5×1017 y ε 2.2083 50Ti
β 1.0369 50Cr
51V 99.75% is stable with 28 neutrons
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Weast၊ Robert (1984)။ CRC, Handbook of Chemistry and Physics။ Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing။ pp. E110။ ISBN 0-8493-0464-4