မင်္ဂလသုတ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
‍   ပရိတ်တန် (၁၁) သုတ်အကို ပထမသွတ်ꩻ သုတ်တန်တသုတ်ဒျာႏသွူ။ ဗွေႏဗွန်လိတ်သွဉ်ကျောင်ꩻအကို သင်ပုန်းကြီးအရန်းမီႏထွူ   တလဲင်ႏချင်ꩻ   သွဉ်ဗာႏထွူ စွဉ်ႏလိတ်သွဉ်ခန်ꩻတခန်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။    နီသွဉ်းသီးမျန်မာခမ်းထီကို ကျောင်ꩻပေ့ꩻခိန်ႏ ခမ်းသဲင်လာမီႏတွိုႏ အခေႏခံႏ   ကျောင်ꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ  ထင်ႏသွဉ်ထူႏလွဗာႏ  ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻဖုံႏ၊  ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝအစွိုꩻစတဲင်   ဘာႏသာႏရေꩻအစွိုꩻအဗူႏသား   ကအွဉ်ငါဗွောင်လွေꩻဖေႏဒါႏ  အစွိုꩻအဗူႏသားထျꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။  မီႏလေ့လာဒါႏ  ဗွေႏမျတ်ဖရာꩻ  ကမိန်းလဝ်းသေꩻခါꩻ   လိုꩻမုꩻဆဲင်ႏရာꩻ  အ ကျင်ꩻစရိတ္တဖုံႏနဝ်ꩻ   အွဉ်ႏကုဲင်ခါꩻတလꩻတဝ်း  သုတ်တသုတ်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

မင်္ဂလသုတ်ပါႏဠိတောႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ယံ မင်္ဂလံ ဒွါဒသဟိ၊
  စိန္တယိံသု သဒေဝကာ၊
  သောတ္ထာနံ နာဓိဂစ္ဆန္တိ၊
  အဋ္ဌတ္တိံ သဉ္စ မင်္ဂလံ။
 • ၂။ ဒေသိတံ ဒေဝဒေဝေန၊
  သဗ္ဗပါပဝိနာသနံ။
  သဗ္ဗလောက ဟိတတ္ထာယ၊
  မင်္ဂလံ တံ ပဏာမ ဟေ။
 • ၃။ ဧဝံ မေ သုတံ၊
  ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတ္ထိယံ၊
  ဝိဟရတိ ဇေတဝနေ၊
  အနာထပိဏ္ဍိကဿ အာရာမေ။
  အထခေါ အညတရာ ဒေဝတာ
  အဘိက္ကန္တာယ ရတ္တိယာ အဘိက္ကန္တ ဝဏ္ဏာ
  ကေဝလကပ္ပံ ဇေတဝနံ ဩဘာသေတွာ
  ယေန ဘဂဝါ၊ တေနုပသင်္ကမိ။
  ဥပသင်္ကမိတွာ ဘဂဝန္တံ - အဘိဝါဒေတွာ။
  ဧကမန္တံ အဋ္ဌာသိ။
  ဧကမန္တံ ဌိတာ ခေါ သာ ဒေဝတာ
  ဘဂဝန္တံ ဂါထာယ အဇ္ဈဘာသိ။
 • ၄။ ဗဟူ ဒေဝါ မနုဿာ စ၊
  မင်္ဂလာနိ အစိန္တ ယုံ။
  အာကင်္ခမာနာ သောတ္ထာနံ၊
  ဗြူဟိ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၅။ အသေဝနာ စ ဗာလာနံ၊
  ပဏ္ဍိတာနဉ္စ သေဝနာ။
  ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၆။ ပတိရူပ ဒေသဝါသော စ၊
  ပုဗ္ဗေ စ ကတ ပုညတာ။
  အတ္တသမ္မာပဏိဓိ စ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၇။ ဗာဟုသစ္စ ဉ္စ သိပ္ပဉ္စ၊
  ဝိနယောစ သုသိက္ခိတော။
  သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ။
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၈။ မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနံ၊
  ပုတ္တဒါရဿ သင်္ဂဟော။
  အနာကုလာ စ ကမ္မန္တာ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၉။ ဒါနဉ္စ ဓမ္မစရိယာ စ၊
  ဉာတကာနဉ္စ သင်္ဂဟော။
  အနဝဇ္ဇာနိ ကမ္မာနိ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၁၀။ အာရတီ ဝိရတီ ပါပါ၊
  မဇ္ဇပါနာ စ သံယမော။
  အပ္ပမာဒေါ စ ဓမ္မေသု၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၁၁။ ဂါရဝေါ စ နိဝါတော စ၊
  သန္တုဋ္ဌိ စ ကတညုတာ။
  ကာလေန ဓမ္မဿဝနံ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၁၂။ ခန္တီစ သောဝစဿတာ၊
  သမဏာနဉ္စ ဒဿနံ၊
  ကာလေန ဓမ္မသာကစ္ဆာ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၁၃။ တပေါ စဗြဟ္မစရိယဉ္စ
  အရိယာသစ္စာန ဒဿနံ၊
  နိဗ္ဗာန သစ္ဆိကိရိယာ စ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၁၄။ ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊
  စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ၊
  အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ၊
  ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • ၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတွာန၊
  သဗ္ဗတ္ထ မပရာဇိတာ။
  သဗ္ဗတ္ထ သောတ္ထိံ ဂစ္ဆန္တိ၊
  တံ တေသံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
 • မင်္ဂလသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]