မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ယူနီကုဒ်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
မျန်မာ(မန်း) အတာႏ ထွားသွော့ မျန်မာ ယူနီကိုဒ် ယိုဩ။
ယူနီကိုဒ်လိုဂို

ကမ္ဘာႏအလောင်းကအဝ်ႏဒျာႏ ခမ်းထီနုဲင်ႏငံႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ၊ ငေါဝ်းငွါဘာႏသာႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏယို ကွန်ပျူတာအလောင်းတရိုꩻတဝ်း မိုဘိုင်းဖုံးအလောင်းတရိုꩻတဝ်း ပရိုဂရမ်တရိုꩻတဝ်း မဉ်ႏတွယ်ႏလိတ်ဖြုံႏ ကွန်ပျူတာတွမ်ႏ မိုဘိုင်းဖုံးစနစ်လိတ်ဖြုံႏယို ဖေႏကသေနာႏ ကအွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻဒါႏ လိတ်ဖြုံႏတဖြုံႏစီႏတွမ်ႏကုဒ်နံပါတ်အမုဲင် စနစ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ ယူနီကုဒ် (အိန်းကလေတ်: Unicode) သွူ။

ကွန်ပျူတာတွမ်ႏမိုဘိုင်းဖုံးအကို လိတ်ဖြုံႏအက္ခရာႏဖုံႏယို အဝ်ႏသွုံꩻရိုꩻကီလဲ့ ကွယ်တွော့ꩻ ကွန်ပျူတာစနစ်ယို သေနာႏဗော့ꩻ ဂဏန်ꩻဖြုံႏလွုမ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ - အင်္ဂလိပ် လိတ်ဖြုံႏအက္ခရာႏ A ယို တွမ်ႏကွန်ပျူတာ ကုဒ်နံပါတ်နဝ်ꩻ U 0041 နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါပေါင်ꩻစွုမ်ႏ၊ လိတ်ဖြုံႏပေါင်ꩻရေင်ရျာꩻအကို မဉ်ႏသိမ်ꩻမတ်ခါꩻတွမ်ႏကွန်ပျူတာနဝ်ꩻ ကွန်ပျူတာဖေႏကသေနာႏ လိတ်ဖြုံႏပေါင်ꩻရေင်ရျာꩻအကို တဗိုန်တဝ်း ကုဒ်နံပါတ်တဗာႏဗာႏစီႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့လဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။

နုဲင်းဒျာႏနီမန်းခမ်းအတွက်ꩻတာႏ မန်းလိတ်လွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ကထွာဒျာႏ ခမ်းရင်ꩻသား မဲင်ꩻ ၊ စောက်ꩻ ၊ စောက်ꩻတနျာႏ ၊ ဖြဝ်ꩻ ၊ ပလောင် ၊ ပအိုဝ်ႏ ၊ စတဲင် ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါ အတွက်ꩻ ကုဒ်ပွိုင့် (Codepoint) လꩻခါꩻလဲဉ်းသွူ။ ပါဠိ တွမ်ႏ သက္ကတအတာႏလဲ့ ကုဒ်ပွိုင့်(codepoint)လꩻ ခါꩻလဲဉ်းနေနေသွူ။ “ယူနီကုဒ်”စနစ်အကို မန်းအက္ခရာႏတဖြုံႏစီႏ တွမ်ႏ ခမ်းရင်ꩻသား လိတ်ဖြုံႏအတွက်ꩻ ကုဒ်ပွိုင့်(codepoint)ယို တယ်ႏ U 1000 - U 109F အခါႏလယ်ႏအကို အဝ်ႏအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻထွူမကာႏ U AA60 - U AA7 F ၊ U A9E0 - U A9FE အက္ခရာႏတသာတဲ့ ကုဒ်ပွိုင့်(codepoint)ယို အဝ်ႏတိုꩻထဲင်းဖေႏယင်းနဝ်ꩻသွူ။

ပြည်ထောင်စုဖောင့်ကရိုꩻနဝ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ယူနီကုဒ်ယို ဖောင့်တဗာႏမွေးတဝ်းသွူ။ ထွာဒျာႏ စနစ် စံသတ်မတ်ချက် တကာႏတဝ်း စနစ်အတွိုင်ꩻ သတ်မတ်ချက်အတွိုင်ꩻ ဖောင့်အမျိုꩻမုဲင်ꩻရိုꩻတဝ်း အွဉ်ႏထွော့နွောင်ꩻ ယူနီကုဒ်ဖောင့်နဝ်ꩻသွူ။ ပြည်ထောင်စုဖောင့်နဝ်ꩻ ယူနီကုဒ်စံနုန်ႏယို အပြဲ့အစွုမ်ႏလွောက်ꩻနာႏဒျာႏဖောင့်နဝ်ꩻသွူ။ အီႏသွုံꩻပြောင်ꩻလုဲင်ႏသွူ ယူနီကုဒ် ရိုꩻနေးနဝ်ꩻတဲ့ လိုꩻကသေအာဖောင့်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ “ ပြန်ထောင်စုဖောင့် ” သွူ။

မန်းခမ်းနိုင်ႏငံႏအကိုကလား “ပြည်ထောင်စုဖောင့်”ကထန်ႏနဝ်ꩻ ကလွောက်ꩻနာႏလွေꩻဒျာႏ “ယူနီကုဒ် ၊ ယူနီကုဒ်စံနုန်ႏ ”၊ မဉ်ႏထွူ လိုꩻကသေအာဒျာႏဖောင့်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ Myanmar 2 တွမ်ႏ Myanmar 3 နဝ်ꩻသွူ။ Myanmar 3 ဖောင့်ယို တွမ်ႏယူနီကုဒ်စံနုန်ႏအပြဲ့အစွုမ်ႏကုဲက်ညီႏဒျာႏရိုꩻကီလဲ့ အာႏပေꩻချက်ယဟန်ႏအဝ်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻနဝ်ꩻသွူ..။Myanmar 3 အကိုဒင်ႏဖျင်သော့ꩻယင်း “ပြည်ထောင်စုဖောင့်” မꩻ အာႏပေႏချက်ကားကအဝ်ႏယို အဆင်ႏပြေႏအီ ၊ သွုံꩻနွောင်ꩻအီ ၊ ထွာလွဉ်စွဉ်ႏဖောင့် အမျိုꩻအစာꩻတဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻဟဲ့တဝ်း Myanmar 4 တွော့ꩻဟဲ့လုဲင်ႏစွဉ်ႏ “ ပြည်ထောင်စု ဖောင့် ”နဝ်ꩻသွူ။ ပြည်ထောင်စုဖောင့် Myanmar 3 အကိုတပါတဝ်းဒွိုန်း ခမ်းရင်ꩻသားလိတ်ဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ ယိုခါပါလွဉ်လဲဉ်းနဝ်သွူ။[၁]

ထွာတမုဲင်ꩻ မွော့ပြောင်ꩻဗာႏတွိုႏ ယူနီကုဒ်ဟောင်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

နီမန်းခမ်းအကို အွန်လဲင်းလောင်းကအဝ်ႏသွုံꩻဒျာႏ ဖောင့်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ “ဇော်ဂျီ”(Zawgyi)ဖောင့်သွူ။ ဇော်ဂျီဖောင့်ယို သွုံꩻလွဉ်နေင်ႏပေါင်ꩻ (၁၀)လွိုလဲဉ်း ရိုꩻကီလဲ့ ဗꩻတွိုႏယိုခါ လိုꩻအဝ်ႏသွုံꩻအာကဒွိုန်းကဒျာႏ နဝ်ꩻသွူ။ နီမန်းခမ်းအကို ကလွောက်ꩻနာႏလွေꩻဒျာႏ ယူနီကုဒ် စံနုန်ႏ ဖောင့်တပေါႏတဝ်းဒွိုန်းတွင်ꩻ (Internet) အဉ်တာနဲတ်အလောင်း မန်းလိတ်ယို ဖေႏနေးကသွုံꩻလꩻတွော့ꩻ ထွင်ႏဖေႏဇော်ဂျီဖောင့်နဝ်ꩻသွူ။

ဇော်ဂျီယို အိင်တာနက် ဘရောင်ဇာ (Browser) ထောက်ခံႏဒျာႏရိုꩻကီလဲ့ ကရီးဝင်ꩻကသွုံꩻအာဒျာႏ ဂျီတော့လ်(G-Talk)လောင်းယိုသွုံꩻနွောင်ꩻ ၊ နုဲင်းကွန်ပျူတာတာႏလဲ့ တွယ်ႏလိတ်စီႏလိတ် အဆင်ႏပြေႏအီစတဲင်အာႏသန်ချက်အဝ်ႏရိုꩻကီလဲ့ အာႏပေႏချက်တဲ့အဝ်ႏအာတန်သွူ။ “နုဲင်းယိုခါ ဝင်ꩻကသွုံꩻအာဇော်ဂျီဖောင့်ယို ထွာတမုဲင်ꩻမွော့ ထွဉ်းသွုံꩻတောႏဒျာႏယူနီကုဒ်ဖောင့်ဟောင်း? ”အရီယိုတဗာႏမဉ်ႏဖြေႏဗာႏနဝ်ꩻ ဇော်ဂျီဖောင့်ယို တွယ်ႏလိတ်နဝ်ꩻအဝ်ႏထီႏဒျာႏအတွိုင်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ - “ ခြွိုင်ႏသန်ꩻ”ယိုတဖြုံႏ မဉ်ႏတွယ်ႏစွဉ်ႏဇော်ဂျီ ဖောင့်နဝ်ꩻ တွယ်ႏရီးဗာႏ လ-ဗဲဉ် ၊ ရ - ဗဲဉ် ၊ မဉ်ႏထွူ ခ - ရီး ၊ မဉ်ႏထွူဒင်ႏဝွိုန်ꩻ ၊ ဝ - ဟွဲး ၊ ထွို့ꩻခင်ႏတလီး ၊ င - သွတ်ꩻ ၊ မုဲင်ပက်ꩻငါ ၊ သ ၊ န - သွတ်ꩻ ၊ မုဲင်ငါ တွယ်ႏဗာႏနေးနဝ်ꩻသွူ။ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုနဝ်ꩻ လ - ဗဲဉ် ၊ ရ - ဗဲဉ်၊ ပွုံႏစံႏအဝ်ႏသွစ်ꩻမျိုꩻအကို လွိုက်ဗာႏ သင်ꩻရာꩻ လ - ဗဲဉ် ၊ ရ - ဗဲဉ် ၊ နဝ်ꩻသွူ။ ဒင်ႏဝွိုန်ꩻ တွမ်ႏ ဝ - ဟွဲးယိုအီႏတွယ်ႏရီးဗာႏ အဗာႏမုဲင်ꩻ ၊ ယင်းတချက် - တွယ်ႏခန်းမွိုင်ꩻ “ တွို့ꩻ” ယိုတဖြုံႏနဝ်ꩻ မုဲင်လတဲ့ ပွုံႏစံႏ ကွယ်ꩻအဝ်ꩻသွံမျိုꩻအကို လွိုက်ဗာႏသင်ꩻရာꩻမုဲင်လနဝ်ꩻ သွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Myanmar Unicode Area