မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သီလီနီယမ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

သီလီနီယမ် (အိန်းကလေတ်: Selenium) ယို ထွာ ဒြတ်စင်မော့ꩻဆေ့ꩻတဗာႏ။ ဒြတ်စင်နောဝ်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာဒြတ်စင် သတ္တုတမွေးတောဝ်းစား။ အောဝ်ႏပါငီꩻ အောက်သီစဲန်ကန်ꩻတယ်လူရီရမ် ဒြတ်စင်အဗူႏကို။ ခရစ်သက္ကရာဇ ၁၈၁၇ ဗာႏနေင်ႏကိုခါ သွီဒဉ်ခမ်းသား ဓာတုဗေဒပညာႏဗွေႏ ဗာသီးလီးယတ် မော့ꩻရီးလွေꩻ။ အတ်တမ်အမုဲင်နောဝ်ꩻ ထွာ ၃၄၊ အဲတ်တမ်အထှူႏနောဝ်ꩻ ထွာ ၇၈.၉၆။ သီလီနီယို ထွာ တျာႏစပ်မှိုတ်ဖဉ်းတောဝ်း ဒြတ်စင်တဗာႏ။ ကွဲးတှော့ꩻ ထာꩻလေမဉ်ႏတောင်ႏ သီလီနီယမ်လောင်းနောဝ်ꩻ တျာႏစပ်ꩻအာႏ သန်လှောန်။ ထာꩻလေမဉ်ႏဗာႏစဲင်း တျာႏစပ်အာႏသန်စဲင်းသှူ။ ပှိုင်းဝှို့တွမ်ႏ သတ္တိတဲးဝါးနောဝ်ꩻဗာႏအောဝ်ႏတဲင် ဝင်ꩻကမာꩻ ကိရိယာႏကြဲမ်အီ တှိုင်အီ ထာꩻလေရောင်ႏအာႏယို မာꩻအီတွမ်ႏ သီလီနီယမ်သှူ။

သီလီနီယမ်,  34Se
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတသီလီနီယမ်, Se
အငေါဝ်းထန်ႏ/sɪˈlniəm/
si- LEE -nee-əm
အယောင်ꩻblack, red, and gray (not pictured) allotropes
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို သီလီနီယမ်
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)
S

Se

Te
အာသဉ်းနေက်သီလီနီယမ်ဘရိုမဉ်း
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)34
အဗူႏဘလော့group 16 (chalcogens)
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  4
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  polyatomic nonmetal , sometimes considered a metalloid
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (±) (Ar)78.971(8)[၁]
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[Ar] 3d10 4s2 4p4
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 8, 18, 6
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အခြုံးအတူႏ
အခြုံးခြီအီအလျား494 K ​(221 °C, ​430 °F)
အထီဗို့ꩻအီအလျား958 K ​(685 °C, ​1265 °F)
အနဲန်းအတဉ်ႏ (အခန်ꩻအလျား ၊ လမ်းဟောင်းကိုအလျား)gray: 4.81 g/cm3
alpha: 4.39 g/cm3
vitreous: 4.28 g/cm3
3.99 g/cm3
Critical point1766 K, 27.2 MPa
ဖျှူးဆဉ်းအလျားgray: 6.69 kJ/mol
အတအှိုထန်ႏအလျား95.48 kJ/mol
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻ25.363 J/(mol·K)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 500 552 617 704 813 958
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ6, 5, 4, 3, 2, 1,[၂] −1, −2 ​(a strongly acidic oxide)
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: 2.55
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 941.0 kJ/mol
2nd: 2045 kJ/mol
3rd: 2973.7 kJ/mol
အဲက်တမ်မေက် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻempirical: 120 pm
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 120±4 pm
ဗန်ဒါဝေါ့သ် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ190 pm
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးဆဌဂံ
Hexagonal crystal structure for သီလီနီယမ်
အငေါဝ်းအမှိုင် 3350 m/s (at 20 °C)
အလျားမာꩻတခြက်ထာꩻamorphous: 37 µm/(m·K) (at 25 °C)
အလျားတွီကာႏထာꩻamorphous: 0.519 W/(m·K)
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်diamagnetic[၃]
ပသီႏထှို့ꩻ ကခှေါင်းအီဒါႏထာꩻ (χmol)−25.0·10−6 cm3/mol (298 K)[၄]
Young's modulus10 GPa
Shear modulus3.7 GPa
Bulk modulus8.3 GPa
ပွုဲင်သွန် အဗျင်ႏ- ပွိုင်စွန် အချိုး0.33
Mohs hardness2.0
Brinell hardness736 MPa
CAS Number7782-49-2
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကဖေႏအမဉ်ꩻသားafter Selene, Greek goddess of the moon
ကထုမ်ႏမော့ꩻ ယင်း ဖဖြှဲ့ꩻထန်ႏ အရီးသွတ်ꩻလဲင်ႏJöns Jakob Berzelius and Johann Gottlieb Gahn (1817)
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ သီလီနီယမ်သီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
72Se syn 8.4 d ε 72As
γ 0.046
74Se 0.86% is stable with 40 neutrons
75Se syn 119.8 d ε 75As
γ 0.264, 0.136,
0.279
76Se 9.23% is stable with 42 neutrons
77Se 7.60% is stable with 43 neutrons
78Se 23.69% is stable with 44 neutrons
79Se trace 3.27×105 y β 0.151 79Br
80Se 49.80% is stable with 46 neutrons
82Se 8.82% 1.08×1020 y ββ 2.995 82Kr
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Greenwood၊ Norman N.; Earnshaw၊ Alan (1997)။ Chemistry of the Elements (2nd ed.)။ Butterworth-Heinemann။ ISBN 0-08-037941-9
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D.R., ed. (2005)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)။ Boca Raton (FL): CRC Press။ ISBN 0-8493-0486-5
  4. Weast၊ Robert (1984)။ CRC, Handbook of Chemistry and Physics။ Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing။ pp. E110။ ISBN 0-8493-0464-4