ထမ်းစင်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ထမ်းစင်း(ထမ်းဆန်ꩻ) (အဲင်းကလေတ်: Htam San Cave) (မန်း: ထမ်းဆန်းဂူ) ယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏအခဝ်နဝ် ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ ဒုံထမ်းစင်းထျꩻတဲင် အဝ်ႏလွေꩻဒျာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ-ဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ-လွယ်လဲမ်-တာဆီလေက် တဖူꩻတန်လောင်းသွူ။ တွမ်ႏဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻနဝ်ꩻ အဗော့ꩻအညာꩻအဝ်ႏ ၂၅ မဲင်ႏရပ်၊ တွမ်ႏဝေင်ꩻဟိုပုံꩻနဝ်ꩻ အဗော့ꩻညာꩻ အဝ်ႏ (၁၃)မဲင်ႏရပ်တဲင် ထမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ဟိုပုံꩻ-မွိုင်ꩻပွဉ်ခါႏ တဖူꩻတန်သောင်ထျꩻသွူ။ အဝ်ႏပေႏတယာႏတဖူꩻတန်လောင်း လင်ꩻလလွေꩻ ပေ ၁၅၀ အကိုယို ထမ်းအဝ်ႏလွေꩻတဲင် ထမ်းအထိုလွိုသွတ်ꩻခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏပေ ၆၀၊ အလုဲင်းသွတ်ꩻခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလွေꩻ ပေ ၂၀၀ ရပ် ဒျာႏသွူ။ ထမ်းစင်းယိုနဝ်ꩻ သက်ဆွာꩻထို လုံးထမ်း အစားဒျာႏတဲင် ထမ်းကို လုံးထီစွူးကဝ်ႏပွုံႏဖုံႏအစားစား၊ အဝ်ႏဟံႏလောင်း တနဲဉ်ထန်ႏဒါႏ လုံးယာႏထွန်ႏဖုံႏ အစားစား အဝ်ႏသွော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏနမ်ႏပဲင်ႏ အုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို ခလာႏဗွေႏသျင်ႏကဖော်ႏထန်ႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻထမ်ႏယိုခိန်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻသေသာႏလဲ့ꩻဆေ့ꩻငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထပ်ယိုကထွိုင်ႏပေါႏ မဲဉ်ꩻကျော်ႏဗွေႏဆရာႏ သျင်ပေါ၇ိဿ လွုမ်ꩻတကာႏတေဝ်ႏ နီပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏဒေႏသဿးဖုံႏလဲ့ꩻ ဝင်ꩻသေငါꩻပါ စီꩻပွာꩻရေꩻထွန်ကာ အမျာꩻသီႏ သေလို့ထိုꩻစွဉ်ႏသွူ။ ထမ်းစင်းလောင်းကီ အရပ်ဆတွိုဖဲ့ရပ်ယိုလဲ့ အောဝ်ႏတယ်ႏ ပူႏဇော်ႏပါ ပုံႏဗွန် ရွေတီဂုံ ဘုရာꩻ တဲင် ကီႏညိုးရိုႏသေႏ လွေꩻပါ ဘုရာꩻမြတ်စေႏတီးတောႏတန်လဲ့ အောဝ်ႏလလဲဉ်းသွူ။

ဆရာႏတောႏ ဗွေႏသျင်ႏပေါရိဿ(သျင်ႏပေႏကောင်ဟိုပုံꩻ) ယို ဗေင်ႏမင်းလွေꩻချက်အလꩻ တယ်ႏစနေင်ႏ ၂၀၀၉ ဗာႏ၊ လာဇူလုဲင် (၆)နီꩻအကို ဗွောင်လွေꩻဒျာႏထမ်းနဝ်ꩻ ဗꩻတွိုႏလွေꩻဒျာႏအခိန်းယိုခါသွူ။ ထမ်းအဆွာꩻနဝ်ꩻ စဲင်းစဲ့သေႏချာႏတသေထွꩻတောဝ်းဒွိုန်းတဲင် ဒေႏသခံႏနဝ်ꩻကိုသား ဒေါ့ꩻထန်ႏပွုံႏအလꩻ ပေ ၆၀၀၀ လွိုယို တွိုႏလွေꩻလဲဉ်းတဲင် နွိုꩻထွားလယ်ႏလꩻ ထမ်းအဆွာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗွော့ꩻ ပေ ၃၀၀၀ ရပ်ကိုလွုမ်ꩻသွူ။

ထမ်းစင်းအနွို့ငွါ
ထမ်းစင်းအကိုခင်ႏလမ်းတထွောင်းပွုံႏ

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၁]

  1. {{|title= အံ့မခန်း ထမ်းဆမ်းလိုဏ်ဂူတော်အံ့မခန်း ထမ်းဆမ်းလိုဏ်ဂူတော် |accessdate=၂၀၁၂-၀၇-၀၂ |author= နေမင်းသန့် |publisher= |date= ၂၀၁၂-၀၁-၂၆}}