မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး
ဝေင်ꩻနယ်ႏ
မိဉ်းဗူးခရဲင်ႏကို ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း(တနျာႏ)
မိဉ်းဗူးခရဲင်ႏကို ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း(တနျာႏ)
ခမ်းထီ မျန်မာ
တွိုင်ꩻဒေႏသတန် မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန်
ခရဲင်ႏမိဉ်းဗူးခရဲင်ႏ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+6:30)

ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး (မန်း: မင်းဘူးမြို့နယ်) (အဲင်းကလေတ်: Minbu Township) နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ အခဝ်ထာႏဝ မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန် မိဉ်းဗူးခရဲင်ႏကို ကအဝ်ႏပါဒါႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ ဝေင်ꩻနယ်ႏယိုနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻမိဉ်းဗူးတောမ်ႏ ဝေင်ꩻသကု ဝေင်ꩻနီဖြုံႏနယ်ႏရွုမ်ꩻနဝ်ꩻ အွောန်ႏခြွောန်းညီꩻဝင်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏရွုမ်ꩻတဖြုံႏချင်ႏတဲင် ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး(သကု) (မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်) အဝ်ႏဟဲ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တရာꩻဝင်ႏအမိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူး သွူ။ ဝေင်ꩻနယ်ႏရွုမ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻဒျာႏ ဝေင်ꩻမိဉ်းဗူးကိုသွူ။ ဝေင်ꩻမိဉ်းဗူးတောမ်ႏ သကုနဝ်ꩻ ဗွော့ꩻညာꩻအဝ်ႏ (၁၀)မဲင်ႏရပ်နဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]