မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မျန်မာခမ်းထီကိုဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
မျန်မာခမ်းကိုဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ

မျန်မာခမ်းထီ အိုပ်ချုတ်ရေꩻဟံႏနယ်ႏကိုယို ဝေင်ꩻနယ်ႏယို အဝ်ႏလွေꩻ တတိယအရန်းတဲင် အဝ်ႏလွေꩻလုဲင်ႏ ခရဲင်ႏအရန်ႏ ခလသွူ။ မျန်မာခမ်းထီ သတင်ꩻအစူအဗာႏထွားချင်းထေင်ꩻထွားရေꩻအစွိုꩻ(MIMU) ထေစရင်ꩻအလꩻ ၂၀၁၉ နေင်ႏ လာဇူလုဲင်ယို မျန်မာခမ်းထီအကို ဝေင်ꩻနယ်ႏပေါင်ꩻအဝ်ႏ ၃၃၀ နယ်ႏ နဝ်ꩻသွူ။[၁]

ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်အကို ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းထာႏဝ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မကွေးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမကွေးဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်တွီင်းစီးဝေင်ꩻနယ်ႏမျို့တိစ်ဝေင်ꩻနယ်ႏနတ်မောက်
ချောက်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏချောက်ဝေင်ꩻနယ်ႏယေနံဆျောင်း
မိဉ်းဗူးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဗူးဝေင်ꩻနယ်ႏပွင့်ဖျူဝေင်ꩻနယ်ႏငဖဲဝေင်ꩻနယ်ႏသလိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏစေတုတ္တရာႏ
ပခုက္ကူခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပခုက္ကူဝေင်ꩻနယ်ႏမျင်ဝေင်ꩻနယ်ႏပေါက်ဝေင်ꩻနယ်ႏသေက်ဖျူဝေင်ꩻနယ်ႏယေသစျို
တယဲတ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတယဲတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏကံမဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းလဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဒုံး
အောင်လံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏအောင်လံဝေင်ꩻနယ်ႏသိဉ်ပေါင်ဝဲ
ဂန်းဂေါးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဂန်းဂေါးဝေင်ꩻနယ်ႏထီးလိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏသေား

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဟာအောင်မေခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမဟာအောင်မေ • ဝေင်ꩻနယ်ႏဆျန်းအေးတာသန် • ဝေင်ꩻနယ်ႏဆျန်းမျတာသီ • ဝေင်ꩻနယ်ႏပီစီးတခွန်
အောင်မေတာသန်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏအောင်မေတာသန်ဝေင်ꩻနယ်ႏပတေင်စီးဝေင်ꩻနယ်ႏမတ်တယာ
အမရပူရခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏအမရပူရ
ပိဉ်အူးလွီင်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏပိဉ်အူးလွီင်
တပေက်စိဉ်းခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏတပေက်စိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးကုတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏသိဉ်းကူး
ကျောက်သယ်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်သယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏမိစ်တားဝေင်ꩻနယ်ႏသိဉ်းကုဲင်
တဒါးအူးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏတဒါးအူးဝေင်ꩻနယ်ႏငန်းသွန်
မဲ့ထီလင်ꩻခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမလုဲင်ဝေင်ꩻနယ်ႏမဲ့ထီလင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏတာသီဝေင်ꩻနယ်ႏဝမ်းတွီင်း
မိဉ်းဆျန်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဆျန်ဝေင်ꩻနယ်ႏနာထိုးစီးဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်တာ
ညောင်ဦးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်ဦးဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်ပဒေါင်း
ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏပျော်ဘွယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏယမဲးတိဉ်း

နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဥတ္တရခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတပ်ကုန်းဝေင်ꩻနယ်ႏဥတ္တရသီရိ
ဇေယျာသီရိခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဇေယျာသီရိဝေင်ꩻနယ်ႏပုဗ္ဗသီရိ
လယ်ဝွေးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလယ်ဝွေးဝေင်ꩻနယ်ႏဒက္ခိဏသီရိ
ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပိဉ်းမနားဝေင်ꩻနယ်ႏဇမ္ဗူသီရိ

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စောက်ꩻတနျာႏ(ကယား)ခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လွယ်ကောႏခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏလွယ်ကောႏ  • ဝေင်ꩻနယ်ႏသျားတေား
ဒီမောသိုခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဒီမော့သို • ဝေင်ꩻနယ်ႏဖရူသို
ဗော်လခဲခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဗော်လခဲ • ဝေင်ꩻနယ်ႏဖားသောင်း
မယ်သဲ့ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမယ်သဲ့

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်ကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ကိင်ꩻတွုံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကိင်ꩻတွုံဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻခတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻပေင်ꩻ
မွိုင်းယန်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းယန်း
မွိုင်းလားခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းလား
မွိုင်ꩻသတ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻသတ်
မွိုင်ꩻတုံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻတုံ
တာဆီလေက်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတာဆီလေက်ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻဖျတ်
မွိုင်းယောင်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းယောင်း
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်း အခဝ်ထင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ကျောက်မဲးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်မဲးဝေင်ꩻနယ်ႏနောင်ချိုဝေင်ꩻနယ်ႏသီပေါးဝေင်ꩻနယ်ႏနမ္မတူ
လားသျိုးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကွန်းလုံဝေင်ꩻနယ်ႏလားသျိုးဝေင်ꩻနယ်ႏတေင်းနီ
တန်းယန်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻယုဲင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏတန်းယန်း
မူသယ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမူသယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်းခမ်း
ကွတ်ခုဲင်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကွတ်ခုဲင်
မိုးမေက်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးမေက်ဝေင်ꩻနယ်ႏမဗေင်း
ဟိုပန်ခရဲင်ႏ (ဝနမ်းပဲင်ႏတွိုင်ꩻ) ဝေင်ꩻနယ်ႏပန်ဝုဲင်ဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်းမောဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပန်
မက်မန်းခရဲင်ႏ (ဝနမ်းပဲင်ႏတွိုင်ꩻ) ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်သင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏမက်မန်းဝေင်ꩻနယ်ႏနားဖန်း
လောက်ကုဲင်ခရဲင်ႏ(ကိုးကန်းနမ်းပဲင်ႏဒေႏသ) ဝေင်ꩻနယ်ႏကုံးစျံးဝေင်ꩻနယ်ႏလောက်ကုဲင်
ပလောင်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်သန်ဝေင်ꩻနယ်ႏမန်တုံ
ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်နဝ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
လင်ꩻခွိုꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလင်ꩻခွိုꩻဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻပန်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏမောက်ꩻမုဲင်ႏ
လွယ်လဲမ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလွယ်လဲမ်ဝေင်ꩻနယ်ႏရုဲင်ꩻခါးဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻကွိုင်
နမ်းစင်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏနမ်းစင်ဝေင်ꩻနယ်ႏကွန်ဟေင်းဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻနုဲင်ꩻ
မွိုင်ꩻသျူးခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကေးသီးဝေင်ꩻနယ်ႏမွိုင်ꩻသျူး
တောင်ႏကီꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏကီꩻဝေင်ꩻနယ်ႏရောက်ꩻစောက်ꩻ
ကလော်ꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကလော်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်ႏရွီႏဝေင်ꩻနယ်ႏဖုဲင်ခွန်ႏ
ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လောင်ꩻ
ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနယ်ႏပင်ႏတရားဝေင်ꩻနယ်ႏယေႏငန်ႏ

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းဒွမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပတေင်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပတေင်ဝေင်ꩻနယ်ႏကန်စီးဒေါက်ဝေင်ꩻနယ်ႏတာပေါင်း • ဝေင်ꩻနယ်ႏငပုတေား
စျိုန်ပျော်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏစျိုန်ပျော်ဝေင်ꩻနယ်ႏယေစီဝေင်ꩻနယ်ႏစျောင်းကုံး
ဟိဉ်းတာဒခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိဉ်းတာဒဝေင်ꩻနယ်ႏသလွန်ဝေင်ꩻနယ်ႏလေးမဲတ်နာ
မျန်အောင်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမျန်အောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏစျန်ခိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏအိဉ်ကပူ
မျောင်းမျခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမျောင်းမျဝေင်ꩻနယ်ႏအေင်မဲးဝေင်ꩻနယ်ႏဝွါးခယ်မ
မအူပိဉ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမအူပိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏပန်းတနော်ဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်ဒုံးဝေင်ꩻနယ်ႏဓနုဖျူ
ဖျာပုံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဖျာပုံဝေင်ꩻနယ်ႏဗိုကလေးဝေင်ꩻနယ်ႏစုဲက်လတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏဒေးဒယဲး
လပွတ်တာခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏလပွတ်တာဝေင်ꩻနယ်ႏမော်လမျင်စျုန်း

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်ကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ပဂိုꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပဂိုꩻဝေင်ꩻနယ်ႏကဝဝေင်ꩻနယ်ႏတနတ်ပိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏဝေါ
ညောင်လေးပိဉ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်လေးပိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏဒုဲက်အူးဝေင်ꩻနယ်ႏသွေစိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်တခါးဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်စီး
တောင်ႏအူခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏအူဝေင်ꩻနယ်ႏအုတ်တွီင်းဝေင်ꩻနယ်ႏထန်ꩻတမွူးဝေင်ꩻနယ်ႏယေတာသေဝေင်ꩻနယ်ႏဖျူး
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်တွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ပီခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပီဝေင်ꩻနယ်ႏပေါက်ခေါင်းဝေင်ꩻနယ်ႏသွေတောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏပန်းတောင်း
သာႏယာႏဝတီႏခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏသာႏယာႏဝတီႏဝေင်ꩻနယ်ႏလဲတ်ပံတန်းဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းလဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးညိုဝေင်ꩻနယ်ႏအုတ်ဖိုဝေင်ꩻနယ်ႏစျို့ပိဉ်ကောက်
နတ်တလိဉ်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏနတ်တလိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏသီးကုံးဝေင်ꩻနယ်ႏတဲးကုံးဝေင်ꩻနယ်ႏပေါင်းတီ

ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တုဲက်စီးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏတုဲက်စီး
လယ်းကူးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏလယ်းကူး
မော်ဗီခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမော်ဗီ • ဝေင်ꩻနယ်ႏထန်းတပိဉ်
မိင်ကလာဒုံခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမိင်ကလာဒုံ • ဝေင်ꩻနယ်ႏသွေပီတာ
အိဉ်းသေင်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏအိဉ်းသေင် • ဝေင်ꩻနယ်ႏလုဲင်တာယာကွဉ်ႏ • ဝေင်ꩻနယ်ႏလုဲင်တာယာတွို့ꩻ
တန်လိဉ်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏတန်လိဉ် • ဝေင်ꩻနယ်ႏတုံးခွ • ဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်တန်း • ဝေင်ꩻနယ်ႏခရမ်း • ဝေင်ꩻနယ်ႏကိုကိုးစျုန်း
တွန်တေးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏတွန်တေး • ဝေင်ꩻနယ်ႏကွန်းဆျန်ကုံး • ဝေင်ꩻနယ်ႏကော့မူး • ဝေင်ꩻနယ်ႏသေက်စီးခနောင်တို • ဝေင်ꩻနယ်ႏဒလ
စျောက်တဒါးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်တဒါး • ဝေင်ꩻနယ်ႏပန်းဗဲတန်း • ဝေင်ꩻနယ်ႏလမ်းမဒေါ် • ဝေင်ꩻနယ်ႏလတာ • ဝေင်ꩻနယ်ႏဒဂုံ
ဝေင်ꩻနယ်ႏအလုံ
ဝေင်ꩻနယ်ႏအလုံ • ဝေင်ꩻနယ်ႏစိမိဉ်တုဲင် • ဝေင်ꩻနယ်ႏသန်းဆျောင်း
မရမ်းကုံးခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏမယန်းကုံး • ဝေင်ꩻနယ်ႏလုဲင် • မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
တိဉ်ကန်းစျုန်းခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏတိဉ်ကန်းစျုန်း • ဝေင်ꩻနယ်ႏ တောင်ဥက္ကလာပ • ဝေင်ꩻနယ်ႏတာမွေ • ဝေင်ꩻနယ်ႏယန်ကိဉ်း
ဗိုလ်တထောင်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဗိုလ်တထောင် • ဝေင်ꩻနယ်ႏဒေါပုံ • ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်ကလာတောင်ညွတ် • ဝေင်ꩻနယ်ႏပသွန်တောင် • ဝေင်ꩻနယ်ႏတာကေတ
ဒဂုံမျို့တိစ်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏဒဂုံမျို့တိစ်သေက်ကန်း • ဝေင်ꩻနယ်ႏဒဂုံမျို့တိစ်နဝ် • ဝေင်ꩻနယ်ႏဒဂုံမျို့တိစ်ထင်ꩻ • ဝေင်ꩻနယ်ႏဒဂုံမျို့တိစ်ကွဉ်ႏ
ကမာယွတ်ခရဲင်ႏ
ဝေင်ꩻနယ်ႏကမာယွတ် • ဝေင်ꩻနယ်ႏဗဟန်း

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းထင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခင်ခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မြစ်ကြီးနားခရဲင်ႏ မြစ်ကြီးနားဝေင်ꩻနယ်ႏဝိုင်းမော်ဝေင်ꩻနယ်ႏအင်ဂျန်းယန်ဝေင်ꩻနယ်ႏတနိုင်းဝေင်ꩻနယ်ႏချီဖွေဝေင်ꩻနယ်ႏဆော့လော်ဝေင်ꩻနယ်ႏ
ဗန်းမော်ခရဲင်ႏ ဗန်းမော်ဝေင်ꩻနယ်ႏရွှေကူဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးမောက်ဝေင်ꩻနယ်ႏမံစီဝေင်ꩻနယ်ႏ
ပူတာအိုခရဲင်ႏ ပူတာအိုဝေင်ꩻနယ်ႏဆွမ်ပရာဘွမ်ဝေင်ꩻနယ်ႏမချမ်းဘောဝေင်ꩻနယ်ႏခေါင်လန်ဖူးဝေင်ꩻနယ်ႏနောင်မွန်းဝေင်ꩻနယ်ႏ
မိုးညင်းခရဲင်ႏ မိုးညှင်းဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးကောင်းဝေင်ꩻနယ်ႏဖားကန့်ဝေင်ꩻနယ်ႏ

စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ခန္တီးခရဲင်ႏ ခန္တီးဝေင်ꩻနယ်ႏဟုမ္မလင်းဝေင်ꩻနယ်ႏလဟယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏလေရှီးဝေင်ꩻနယ်ႏနန်းယွန်းဝေင်ꩻနယ်ႏ
ကလေးခရဲင်ႏ ကလေးဝေင်ꩻနယ်ႏကလေးဝဝေင်ꩻနယ်ႏမင်းကင်းဝေင်ꩻနယ်ႏ
ကသာခရဲင်ႏ ဗန်းမောက်ဝေင်ꩻနယ်ႏအင်းတော်ဝေင်ꩻနယ်ႏကသာဝေင်ꩻနယ်ႏထီးချိုင့်ဝေင်ꩻနယ်ႏ
ကောလင်းခရဲင်ႏ ကောလင်းဝေင်ꩻနယ်ႏပင်လယ်ဘူးဝေင်ꩻနယ်ႏဝန်းသိုဝေင်ꩻနယ်ႏ
ကန့်ဘလူခရဲင်ႏ ကန့်ဘလူဝေင်ꩻနယ်ႏကျွန်းလှဝေင်ꩻနယ်ႏတန့်ဆည်ဝေင်ꩻနယ်ႏရေဦးဝေင်ꩻနယ်ႏ
မော်လိုက်ခရဲင်ႏ မော်လိုက်ဝေင်ꩻနယ်ႏဖောင်းပြင်ဝေင်ꩻနယ်ႏ
မုံရွာခရဲင်ႏ အရာတော်ဝေင်ꩻနယ်ႏဘုတလင်ဝေင်ꩻနယ်ႏချောင်းဦးဝေင်ꩻနယ်ႏမုံရွာဝေင်ꩻနယ်ႏ
စစ်ကိုင်းခရဲင်ႏ မြောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏမြင်းမူဝေင်ꩻနယ်ႏစစ်ကိုင်းဝေင်ꩻနယ်ႏ
ရွှေဘိုခရဲင်ႏ ခင်ဦးဝေင်ꩻနယ်ႏရွှေဘိုဝေင်ꩻနယ်ႏဝက်လက်ဝေင်ꩻနယ်ႏဒီပဲယင်းဝေင်ꩻနယ်ႏ
တမူးခရဲင်ႏ တမူးဝေင်ꩻနယ်ႏ
ယင်းမာပင်ခရဲင်ႏ ယင်းမာပင်ဝေင်ꩻနယ်ႏကနီဝေင်ꩻနယ်ႏပုလဲဝေင်ꩻနယ်ႏဆားလင်းကြီးဝေင်ꩻနယ်ႏ

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းနောဝ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဖအံခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဖအံဝေင်ꩻနယ်ႏလုဲင်းဗွဲ့ဝေင်ꩻနယ်ႏသံတောင်ကြီး
မျဝတီႏခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမျဝတီႏ
ခြုက်ꩻခြိက်ꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏခြုက်ꩻခြိက်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏကြာအင်းဆိပ်ကြီး
ဖာပွန်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏဖာပွန်

မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မောႏလမျင်ႏခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏမောႏလမျင်ႏဝေင်ꩻနယ်ႏကျိုက်မရောဝေင်ꩻနယ်ႏချောင်းဆုံဝေင်ꩻနယ်ႏသံဖြူဇရပ်ဝေင်ꩻနယ်ႏမုဒုံဝေင်ꩻနယ်ႏရေး
သထွုံႏခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏသထွုံႏဝေင်ꩻနယ်ႏပေါင်ဝေင်ꩻနယ်ႏကျိုက်ထိုဝေင်ꩻနယ်ႏဗီးလဉ်း

တနင်္သာရီတွိုင်ꩻဒေႏသတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထားဝယ်ခရဲင်ႏ ထားဝယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏလောင်းလုံဝေင်ꩻနယ်ႏသရက်ချောင်းဝေင်ꩻနယ်ႏရေဖြူဝေင်ꩻနယ်ႏ
မြိတ်ခရဲင်ႏ ကျွန်းစုဝေင်ꩻနယ်ႏမြိတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏပုလောဝေင်ꩻနယ်ႏတနင်္သာရီဝေင်ꩻနယ်ႏ
ကော့သောင်းခရဲင်ႏ ဘုတ်ပြင်းဝေင်ꩻနယ်ႏကော့သောင်းဝေင်ꩻနယ်ႏ

မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းတွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ချင်ꩻခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဟားခါးခရဲင်ႏ ဟားခါးဝေင်ꩻနယ်ႏထန်တလနဝေင်ꩻနယ်ႏ
ဖလမ်းခရဲင်ႏ ဖလမ်းဝေင်ꩻနယ်ႏတီးတိန်ဝေင်ꩻနယ်ႏတွန်းဇံဝေင်ꩻနယ်ႏ
မတူပီခရဲင်ႏ မတူပီဝေင်ꩻနယ်ႏပလက်ဝဝေင်ꩻနယ်ႏ
မင်းတပ်ခရဲင်ႏ မင်းတပ်ဝေင်ꩻနယ်ႏကန်ပက်လက်ဝေင်ꩻနယ်ႏ

ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

စစ်တွေခရဲင်ႏ စစ်တွေဝေင်ꩻနယ်ႏပုဏ္ဏားကျွန်းဝေင်ꩻနယ်ႏပေါက်တောဝေင်ꩻနယ်ႏရသေ့တောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏ
မောင်တောခရဲင်ႏ မောင်တောဝေင်ꩻနယ်ႏဘူးသီးတောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏ
ကျောက်ဖြူခရဲင်ႏ ကျောက်ဖြူဝေင်ꩻနယ်ႏမာန်အောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏရမ်းဗြဲဝေင်ꩻနယ်ႏအမ်းဝေင်ꩻနယ်ႏ
သံတွဲခရဲင်ႏ သံတွဲဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ကုတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏဂွဝေင်ꩻနယ်ႏ
မြောက်ဦးခရဲင်ႏ မြောက်ဦးဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်တော်ဝေင်ꩻနယ်ႏမင်းပြားဝေင်ꩻနယ်ႏမြေပုံဝေင်ꩻနယ်ႏ[၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Myanmar States/Regions and Townshipsမြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်။ 1 September 2019 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
  2. Myanmar States/Regions and Townships။ မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်။ 1 September 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။