စွဲးကမ်းကို:Contents

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အကူႏညီႏ တဲမ်းမွဉ်းဖျင် ထူႏသုင်ꩻ တဲမ်းထုင်ꩻ တဖူꩻရဲဉ်ႏ

စတောမ်မွဉ်းဖျင်ချꩻformat (Formatting)၊ ဆွိုက်စပ် (Linking)၊ စာႏရင်ꩻ (list)၊ ချꩻဇယား (Table)၊ Infoboxပုင်ႏဖုံႏ (Image)၊ ခြွဉ်းစပ် အာႏကွိုꩻချက် သင်္ချာမှတ်စု


တဲမ်းလိတ်သတုဲင်
တဲမ်းရောမ်ဖြုဲင်ꩻနယ်ꩻ
စတုဲင်စူခွုမ်
မွဉ်းဖျင်အဒွောင်ႏချုတ်
မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻ ဝီခီပီးဒီးယားလောင်း
မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခရာႏ
မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏ
ထူႏသုင်ꩻပုင်ႏနယ်ꩻ
ယီးနယ်ချာ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါအနယ်ꩻ
ချꩻပုင်ႏစံႏ
မာꩻသဲင်ꩻမွဉ်းဖျင်ချာ လိတ်မဲ့ငါအလီꩻကို
ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏမုဲင်တန်ꩻ
Wikipedia
ဝီခီပီးဒီးယားခရာႏ
ယီးနယ်
နိဒါန်း
ဝီခီပီးဒီးယား မဏ္ဍိုင်ငတ်ꩻဗာႏ
ရုဲင်းဟန်သွော့၊ မွဉ်းဖျင်ရုဲင်းရုဲင်းသွော့!
သွဉ်ခန်ꩻဖုံႏ
ငဝ်းရီဖုံႏ
ယူနီကိုဒ်ဖောင့်
ယီးနယ်ခွုမ်မာꩻအစ
ပွိုးတမုဲင်ꩻ မွော့အဝ်ႏလိုႏမာꩻဗာႏတွိုႏ အကောက်ဟောင်း