မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်
တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 18°15′N 96°0′E / 18.250°N 96.000°E / 18.250; 96.000ကိုဩဒိနိတ်: 18°15′N 96°0′E / 18.250°N 96.000°E / 18.250; 96.000
ခမ်းထီ မျန်မာခမ်းထီ
ဒေႏသမျန်မာခမ်းထီ ခမ်းဒွမ်
ဝေင်ꩻတန်ဝေင်ꩻပဂိုꩻ
အစိုႏရ
 • ဝွန်းတန်ချုတ်ဦးမျိုး​ဆွေဝင်း
 • အစိုႏရအစွိုꩻပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အစိုႏရအစွိုꩻ
 • မာꩻဥပဒေႏရေꩻပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်လွတ်တောႏ
 • တရာꩻလွတ်တောႏပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်တရာꩻလွတ်တောႏ
ဧရိယာႏ
 • ခြွဉ်း၃၉၄၀၂.၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၅၂၁၃.၃ စတုရန်းမဲင်ႏ)
ဧရိယာႏအရန်းဆဋ္ဌမ
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄)[၁]
 • ခြွဉ်း၄,၈၆၇,၃၇၃
 • အရန်းဆဋ္ဌမ
 • တချ၁၂၀/km (၃၂၀/sq mi)
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+06:30)
ကာꩻမတ်ပုံတိဉ်BGO

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် (မန်း: ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး) (အိန်းကလေတ်: Bago Region) ယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းဒွမ်ဒေႏသကိုသွူ။ ဆကွဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ၊ ဆꩻထင်ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ တွမ်ႏ မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန်၊ ဆတွို့ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ရခဲင်ႏခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်၊ ဆနဝ်ꩻဖဲ့ꩻယို မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ အဝ်ႏရဲးခါꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻပဂိုꩻ နဝ်ꩻသွူ။

အိုပ်ချုတ်ရေꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဝေင်ꩻတန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻပဂိုꩻနဝ်ꩻသွူ။

အိုပ်ချုတ်ရေꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အစိုႏရအစွိုꩻ

ထေမာꩻဥပဒေႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် လွတ်တောႏ

စီႏရင်ႏတရာꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တရာꩻလွတ်တောႏ

ခရဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ကိုနဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗူႏခါꩻတောမ်ႏ ခရဲင်ႏ(၆)ဖြုံႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ(၂၈)ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ခရဲင်ႏ(၆)ဖြုံႏ ဟံႏပုင်ႏ

ခရဲင်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပဂိုꩻခရဲင်ႏ
 2. တောင်ႏအူခရဲင်ႏ
 3. ပီခရဲင်ႏ
 4. သာႏယာႏဝတီႏခရဲင်ႏ
 5. ညောင်လေးပိဉ်ခရဲင်ႏ
 6. နတ်တလိဉ်းခရဲင်ႏ

ခရဲင်ႏကို ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်ကွဉ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ပဂိုꩻခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပဂိုꩻဝေင်ꩻနယ်ႏကဝဝေင်ꩻနယ်ႏတနတ်ပိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏဝေါ
ညောင်လေးပိဉ်ခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်လေးပိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏဒုဲက်အူးဝေင်ꩻနယ်ႏသွေစိဉ်ဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်တခါးဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်စီး
တောင်ႏအူခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်ႏအူဝေင်ꩻနယ်ႏအုတ်တွီင်းဝေင်ꩻနယ်ႏထန်ꩻတမွူးဝေင်ꩻနယ်ႏယေတာသေဝေင်ꩻနယ်ႏဖျူး
ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အခဝ်တွို့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]
ပီခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏပီဝေင်ꩻနယ်ႏပေါက်ခေါင်းဝေင်ꩻနယ်ႏသွေတောင်ဝေင်ꩻနယ်ႏပန်းတောင်း
သာႏယာႏဝတီႏခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏသာႏယာႏဝတီႏဝေင်ꩻနယ်ႏလဲတ်ပံတန်းဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းလဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးညိုဝေင်ꩻနယ်ႏအုတ်ဖိုဝေင်ꩻနယ်ႏစျို့ပိဉ်ကောက်
နတ်တလိဉ်းခရဲင်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏနတ်တလိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏသီးကုံးဝေင်ꩻနယ်ႏတဲးကုံးဝေင်ꩻနယ်ႏပေါင်းတီ

ဝေင်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ဝေင်ꩻပဂိုꩻ
 2. ဝေင်ꩻကဝ
 3. ဝေင်ꩻတနတ်ပဉ်
 4. ဝေင်ꩻဝေါ
 5. ဝေင်ꩻဒုဲက်ဦး
 6. ဝေင်ꩻညောင်လေးပဉ်
 7. ဝေင်ꩻသွေစဉ်
 8. ဝေင်ꩻကျောက်တခါး
 9. ဝေင်ꩻတောင်ႏအူ
 10. ဝေင်ꩻအုတ်တွင်း
 11. ဝေင်ꩻထန်ꩻတမွူး
 12. ဝေင်ꩻယေတာသေ
 13. ဝေင်ꩻဖျူး
 14. ဝေင်ꩻကျောက်စီး
 15. ဝေင်ꩻပီ
 16. ဝေင်ꩻပေါက်ခေါင်း
 17. ဝေင်ꩻတဲကုံး
 18. ဝေင်ꩻသွေတောင်
 19. ဝေင်ꩻပန်းတောင်း
 20. ဝေင်ꩻပေါင်းတီ
 21. ဝေင်ꩻသာႏယာႏဝတီႏ
 22. ဝေင်ꩻလက်ပံတန်း
 23. ဝေင်ꩻမဉ်းလ
 24. ဝေင်ꩻမိုးညို
 25. ဝေင်ꩻအုတ်ဖို
 26. ဝေင်ꩻစျို့ပဉ်ကောက်
 27. ဝေင်ꩻသီးကုံး
 28. ဝေင်ꩻနတ်တလဉ်း

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ အတွဲ-၂။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန။ မေ ၂၀၁၅။ pp. ၅၈။