မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အာႏဏာႏပဲင်ႏခမ်းထီဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ကုလသမဂ္ဂအစွိုꩻ အစွိုꩻနွို့သား ခမ်းထီဖုံႏအလံႏ တောမ်ႏ အစွိုꩻနွို့မွေးတဝ်းသား GA ခမ်းထီဖုံႏ၊ ခမ်းထီစွုမ်ႏဟော်နန်ꩻဝေင်ꩻစနီဗာ, သွိသာလန်ခမ်းထီ

ခမ်းထီလ့ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ တကမ္ဘာႏလွုမ်းကို ကအဝ်ႏဒါႏ အာႏဏာႏပဲင်ႏခမ်းထီဖုံႏ အရန်းအခေႏနေႏတောမ်ႏ ပွိုးတောမ်ႏအာႏဏာႏပဲင်ႏတာႏ အွဉ်ႏရေꩻအသိမတ်ပျုအခေႏနေႏ အချက်လျက်စာႏရင်ꩻဒျာႏသွူ။

စဲဉ်ႏ မိဉ်ꩻပအိုဝ်ႏ ကုလသမဂ္ဂအစွိုꩻနွို့ အခေႏနေႏ အချုတ်အာႏဏာႏ သျုတ်တရေင်မုꩻ အချက်လျက်အလင်
A AAA A AAA A AAA
ZZZ ကုလသမဂ္ဂ အစွိုꩻနွို့ခမ်းထီဖုံႏ A AAA ZZZ
 ကိဉ်ညာ
 ကဲမ်မရွန်
 ကနေဒါ
 ကမ်ဗောဒီးယား
 ကာစိစ်သတန်
 ကာသဲတ်သတန်
 ကာတာ
 ခေတ်ဗာဒီ
 ကိုမိုရို
၁၀  ကိုးရီးယားခမ်းထင်ꩻ
၁၁  ကိုးရီးယားခမ်းနဝ်
၁၂  ကိုလံဗီယာ
၁၃  ကီရီဗတ်
၁၄  ကူဝေက်
၁၅  ကိုသတာရီကာ
၁၆  စျူးဗား
၁၇  ကွန်ဂိုဒီမိုကရဲတ်တိစ်ခမ်းနမ်းဗွေႏ
၁၈  ကွန်ဂို
၁၉  ခရိုအေးသျား
၂၀  ဆဲတ်
၂၁  ဆျတ်
၂၂  ဆီလီ
၂၃  ဂီနီဗိသော
၂၄  ဂမ်ဗီယာ
၂၅  ဂရိ
၂၆  ဂရီနေဒါ
၂၇  ဂါနာ
၂၈  ဂါဗွန်
၂၉  ဂုဲင်ယာနာ
၃၀  ဂီနီ
၃၁  ဂျပန်
၃၂  စျမေကာ
၃၃  စျာမနီ
၃၄  စျဗူးဒီ
၃၅  စျောစျာ
၃၆  စျော်ဒန်
၃၇  ကွာတာမာလာ
၃၈  သေင်ကာပူ
၃၉  သပေင်
၄၀  စိန့်ကစ်နှင့်နီးဗစ်
၄၁  စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရိနေဒိုင်
၄၂ တမ်းပလေက်:Country data စိန့်လူစီယာခမ်းထီ
၄၃ တမ်းပလေက်:Country data ဆန်မာရီနိုခမ်းထီ
၄၄ တမ်းပလေက်:Country data ဆမိုးအားခမ်းထီ
၄၅ တမ်းပလေက်:Country data ဆလိုဗက်ကီးယားခမ်းထီ
၄၆ တမ်းပလေက်:Country data ဆလိုဗေးနီးယားခမ်းထီ
၄၇ တမ်းပလေက်:Country data ဆားဘီးယားခမ်းထီ
၄၈ တမ်းပလေက်:Country data ဆိုက်ပရပ်စ်ခမ်းထီ
၄၉ တမ်းပလေက်:Country data ဆိုမာလီယာခမ်းထီ
၅၀ တမ်းပလေက်:Country data ဆီနီဂေါခမ်းထီ
၅၁ တမ်းပလေက်:Country data ဆီရာလီယွန်ခမ်းထီ
၅၂  သီးရီးယား
၅၃ တမ်းပလေက်:Country data ဆူဒန်ခမ်းထီ
၅၄ တမ်းပလေက်:Country data ဆူရာနမ်ခမ်းထီ
၅၅ တမ်းပလေက်:Country data ဆောင်တူမေးတွမ်ႏ ပရင်စီပီခမ်းထီ
၅၆ တမ်းပလေက်:Country data ဆော်ဒီအာရေဗျခမ်းထီ
၅၇ တမ်းပလေက်:Country data ဆော်လမွန်ကြွန်ဗူႏ
၅၈ တမ်းပလေက်:Country data ဆေးရှဲခမ်းထီ
၅၉ တမ်းပလေက်:Country data ဆွစ်ဇာလန်ခမ်းထီ
၆၀ တမ်းပလေက်:Country data ဆွာဇီလန်ခမ်းထီ
၆၁ တမ်းပလေက်:Country data ဆွီဒင်ခမ်းထီ
၆၂ တမ်းပလေက်:Country data ဇင်ဘာဘွေခမ်းထီ
၆၃ တမ်းပလေက်:Country data ဇမ်ဘီယာခမ်းထီ
၆၄ တမ်းပလေက်:Country data တန်ဇေးနီးယားခမ်းထီ
၆၅  ခယ်ႏ
၆၆ တမ်းပလေက်:Country data တာဂျစ်ကစ္စတန်ခမ်းထီ
၆၇ တမ်းပလေက်:Country data တာ့ခ်မင်နစ္စတန်ခမ်းထီ
၆၈ တမ်းပလေက်:Country data တိုဂိုခမ်းထီ
၆၉ တမ်းပလေက်:Country data တုံဂါခမ်းထီ
၇၀ တမ်းပလေက်:Country data တူနီးရှားခမ်းထီ
၇၁ တမ်းပလေက်:Country data တူဗားလူခမ်းထီ
၇၂  တူရကီ
၇၃ တမ်းပလေက်:Country data တောင်ဆူဒန်ခမ်းထီ
၇၄  အာဖရိကနဝ်
၇၅ တမ်းပလေက်:Country data ထရီနီဒတ်တွမ်ႏ တိုဘက်ဂိုခမ်းထီ
၇၆  ထုဲင်ꩻ
၇၇ တမ်းပလေက်:Country data ဒိန်းမတ်ခမ်းထီ
၇၈ တမ်းပလေက်:Country data ဒိုမီနီကန်ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ
၇၉ တမ်းပလေက်:Country data ဒိုမီနီကာခမ်းထီ
၈၀ တမ်းပလေက်:Country data နမီးဘီးယားခမ်းထီ
၈၁ တမ်းပလေက်:Country data နယူးဇီလန်ခမ်းထီ
၈၂ တမ်းပလေက်:Country data နအူရူးခမ်းထီ
၈၃ တမ်းပလေက်:Country data နိုင်ဂျာခမ်းထီ
၈၄ တမ်းပလေက်:Country data နိုင်ဂျီးရီးယားခမ်းထီ
၈၅ တမ်းပလေက်:Country data နီကာရာဂွါခမ်းထီ
၈၆  နော်ဝေ
၈၇  ပနားမား
၈၈ တမ်းပလေက်:Country data ပလောင်းခမ်းထီ
၈၉  ပါကစ္စတန်
၉၀ တမ်းပလေက်:Country data ပါပူအာနယူးဂီနီခမ်းထီ
၉၁ တမ်းပလေက်:Country data ပါရာဂွေးခမ်းထီ
၉၂  ပိုလန်
၉၃ တမ်းပလေက်:Country data ပီရူးခမ်းထီ
၉၄  ပေါ်တူဂီ
၉၅ တမ်းပလေက်:Country data ပြင်သစ်ခမ်းထီ
၉၆ တမ်းပလေက်:Country data ဖင်လန်ခမ်းထီ
၉၇ တမ်းပလေက်:Country data ဖိလစ်ပိုင်ခမ်းထီ
၉၈ တမ်းပလေက်:Country data ဖီဂျီခမ်းထီ
၉၉ တမ်းပလေက်:Country data ဗင်နီဇွဲလားခမ်းထီ
၁၀၀ တမ်းပလေက်:Country data ဗနွားတူခမ်းထီ
၁၀၁ တမ်းပလေက်:Country data ဗဟိုႏအာဖရိကခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ
၁၀၂ တမ်းပလေက်:Country data ဗာတီကန်သီးတီး
၁၀၃  ဗီယက်နမ်
၁၀၄  ဗန်းကလားဒေတ်
၁၀၅ တမ်းပလေက်:Country data ဘယ်လ်ဂျီယမ်ခမ်းထီ
၁၀၆ တမ်းပလေက်:Country data ဘရာဇီးခမ်းထီ
၁၀၇  ဗရူနုဲင်း
၁၀၈ တမ်းပလေက်:Country data ဘလိဇ်ခမ်းထီ
၁၀၉ တမ်းပလေက်:Country data ဘဟားမားခမ်းထီ
၁၁၀ တမ်းပလေက်:Country data ဘာကီးနားဖားဆိုခမ်းထီ
၁၁၁ တမ်းပလေက်:Country data ဘာဘေးဒိုးစ်ခမ်းထီ
၁၁၂ တမ်းပလေက်:Country data ဘာရိန်းခမ်းထီ
၁၁၃ တမ်းပလေက်:Country data ဘိုလီးဗီးယားခမ်းထီ
၁၁၄ တမ်းပလေက်:Country data ဘီနင်ခမ်းထီ
၁၁၅ တမ်းပလေက်:Country data ဘီလာရုဇ်ခမ်းထီ
၁၁၆  ဗူတန်
၁၁၇ တမ်းပလေက်:Country data ဘူရွန်ဒီခမ်းထီ
၁၁၈ တမ်းပလေက်:Country data ဘော့စနီးယားတွမ်ႏ ဟာဇီဂိုဗီးနားခမ်းထီ
၁၁၉ တမ်းပလေက်:Country data ဘော့ဆွာနာခမ်းထီ
၁၂၀ တမ်းပလေက်:Country data မက္ကဆီကိုခမ်းထီ
၁၂၁ တမ်းပလေက်:Country data မက်စီဒိုးနီးယားခမ်းထီ
၁၂၂ တမ်းပလေက်:Country data မဒါဂတ်စကားခမ်းထီ
၁၂၃  မလေးသျား
၁၂၄ တမ်းပလေက်:Country data မာရှယ်အိုင်းလန်း ခမ်းထီ
၁၂၅ တမ်းပလေက်:Country data မာလဝီခမ်းထီ
၁၂၆ တမ်းပလေက်:Country data မာလီခမ်းထီ
၁၂၇ တမ်းပလေက်:Country data မိုက်ခရိုနီးရှားခမ်းထီ
၁၂၈ တမ်းပလေက်:Country data မိုဇမ်ဘစ်ခမ်းထီ
၁၂၉ တမ်းပလေက်:Country data မိုနာကိုခမ်းထီ
၁၃၀  မော်ရိုကို
၁၃၁ တမ်းပလေက်:Country data မောရစ်ရှခမ်းထီ
၁၃၂ တမ်းပလေက်:Country data မော်ရီတေးနီးယားခမ်းထီ
၁၃၃ တမ်းပလေက်:Country data မော်လတာခမ်းထီ
၁၃၄ တမ်းပလေက်:Country data မော်လဒိုက်ခမ်းထီ
၁၃၅ တမ်းပလေက်:Country data မော်လ်ဒိုဗာခမ်းထီ
၁၃၆  မျန်မာ
၁၃၇  {{{shortname alias}}}
၁၃၈ တမ်းပလေက်:Country data မွန်တီနီဂရိုးခမ်းထီ
၁၃၉ တမ်းပလေက်:Country data ယီမင်ခမ်းထီ
၁၄၀ တမ်းပလေက်:Country data ယူကရေင်း
၁၄၁ တမ်းပလေက်:Country data ယူဂန်းဒါးခမ်းထီ
၁၄၂  ယူကေ
၁၄၃ တမ်းပလေက်:Country data ရဝမ်ဒါခမ်းထီ
၁၄၄  ရသျား
၁၄၅  ရိုမေးနီးယား
၁၄၆ တမ်းပလေက်:Country data လက်ဘနွန်ခမ်းထီ
၁၄၇ တမ်းပလေက်:Country data လစ်တန်စတိန်းခမ်းထီ
၁၄၈ တမ်းပလေက်:Country data လစ်ဗျားခမ်းထီ
၁၄၉ တမ်းပလေက်:Country data လစ်သူယေးနီးယားခမ်းထီ
၁၅၀ တမ်းပလေက်:Country data လတ်ဗီယာခမ်းထီ
၁၅၁  လာအို
၁၅၂ တမ်းပလေက်:Country data လိုက်ဘေးရီးယားခမ်းထီ
၁၅၃ တမ်းပလေက်:Country data လီဆိုသိုခမ်းထီ
၁၅၄ တမ်းပလေက်:Country data လူဇင်ဘတ်ခမ်းထီ
၁၅၅  သီရိလင်္ကာႏ
၁၅၆  ဟန်ဂေရီ
၁၅၇ တမ်းပလေက်:Country data ဟေတီခမ်းထီ
၁၅၈ တမ်းပလေက်:Country data ဟွန်ဒူးရပ်စ်ခမ်းထီ
၁၅၉ တမ်းပလေက်:Country data အက်စတိုးနီးယားခမ်းထီ
၁၆၀ တမ်းပလေက်:Country data အင်ဂိုလာခမ်းထီ
၁၆၁ တမ်းပလေက်:Country data အင်တီဂွါတွမ်ႏ ဘာဘူဒါခမ်းထီ
၁၆၂  အိဉ်ဒိုနီးသျား
၁၆၃ တမ်းပလေက်:Country data အစ္စရေးခမ်းထီ
၁၆၄  {{{shortname alias}}}
၁၆၅  အမေႏရိကန်ႏ
၁၆၆ တမ်းပလေက်:Country data အယ်ဆာဗေဒိုခမ်းထီ
၁၆၇ တမ်းပလေက်:Country data အယ်လ်ဂျီးရီးယားခမ်းထီ
၁၆၈ တမ်းပလေက်:Country data အယ်လ်ဘေးနီးယားခမ်းထီ
၁၆၉ တမ်းပလေက်:Country data အရှေ့တီမောခမ်းထီ
၁၇၀ တမ်းပလေက်:Country data အာဂျင်တီးနားခမ်းထီ
၁၇၁ တမ်းပလေက်:Country data အာဖဂန်နစ္စတန်ခမ်းထီ
၁၇၂ တမ်းပလေက်:Country data အာမေးနီးယားခမ်းထီ
၁၇၃ တမ်းပလေက်:Country data အာရတ်စောက်ꩻဖားဖုံႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ
၁၇၄  အေင်ဒိယ
၁၇၅ တမ်းပလေက်:Country data အိုက်စလန်ခမ်းထီ
၁၇၆ တမ်းပလေက်:Country data အိုင်ဗရီကို့စ်ခမ်းထီ
၁၇၇ တမ်းပလေက်:Country data အိုင်ယာလန်ခမ်းထီ
၁၇၈ တမ်းပလေက်:Country data အိုမန်ခမ်းထီ
၁၇၉ တမ်းပလေက်:Country data အီကွေတာဂီနီခမ်းထီ
၁၈၀  အီကွေဒေါ
၁၈၁ တမ်းပလေက်:Country data အီဂျစ်ခမ်းထီ
၁၈၂  အီတလီ
၁၈၃  အီရတ်
၁၈၄  အီတလီ
၁၈၅ တမ်းပလေက်:Country data အီရီထရီးယားခမ်းထီ
၁၈၆ တမ်းပလေက်:Country data အီသီယိုးပီးယားခမ်းထီ
၁၈၇ တမ်းပလေက်:Country data ဥရုဂွေးခမ်းထီ
၁၈၈ တမ်းပလေက်:Country data ဩစတြီးယားခမ်းထီ
၁၈၉  ဩသတေးလျ
၁၉၀ တမ်းပလေက်:Country data နယ်သာလဲန်ခမ်းထီ


စဲဉ်ႏ မိဉ်ꩻပအိုဝ်ႏ ကုလသမဂ္ဂအစွိုꩻနွို့ အခေႏနေႏ အချုတ်အာႏဏာႏ သျုက်တရေင်မုꩻ အချက်လျက်အလင်ဖုံႏ
A AAA A AAA A AAA
ZZZ ကုလသမဂ္ဂ အစွိုꩻနွို့တမွေးတဝ်း ခမ်းထီဖုံႏ A AAA ZZZ
 ထုဲင်ဝမ် ကရီးခါနဝ်ꩻ ထွာဗာႏဖို ကုလသမဂ္ဂ အစွိုꩻနွို့လဲ့ ယိုခါနဝ်ꩻ တမွေးတဝ်းဒုမ်သွူ။ အဝ်ႏသျုက်တရေင်ဒွိုန်း တောမ်ႏခယ်ႏခမ်းထီတန်
တမ်းပလေက်:Country data ပါလဲတ်သတုဲင်း ကုလသမဂ္ဂ စူဆꩻလ့ အစွိုꩻအဗူႏတဗာႏ ကထွာဒါႏ ယူနဲက်သကို(UNESCO) အစွိုꩻနွို့ဒျာႏသွူ။ အဝ်ႏသျုက်တရေင်ဒွိုန်း တောမ်ႏအိစ်သရေးခမ်းထီ

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]