မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မျန်မာခမ်းထီကိုဝေင်ꩻဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
မျန်မာခမ်းထီ ဟံႏပွုံႏ

နေင်ႏ ၂၀၂၀ ဗာႏ လာဒီဇင်ဘာ စရင်ꩻဖုံႏအလꩻမျန်မာခမ်းထီယို လွောင်ႏဗူႏလွေꩻတွမ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏ ၃၃၀ ဗာႏ၊ ခရဲင်ႏ ၇၅ ဗာႏ၊ ဝေင်ꩻ ၄၆၉ ဗာႏနဝ်ꩻသွူ ။[၁]

နေပီတောႏ၊ ခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ တွိုင်ꩻဒေႏသတန် ကိုကအဝ်ႏဒါႏ ဝေင်ꩻဖုံႏ ယို အဝ်ႏခလꩻနုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻသွူ ။

မျန်မာခမ်းထီကိုဝေင်ꩻဖုံႏ
ခမ်းနယ်ႏ/တွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏ ဝေင်ꩻဖုံႏ
ချင်ꩻ ၁၈ ၃၃
စောက်ꩻတနျာႏ ၁၁
စောက်ꩻ ၁၈
ခင် ၂၀
မဲင်ꩻ ၁၀ ၁၇
ရခဲင်ႏ ၁၇ ၂၈
ဖြဝ်ꩻ ၅၅ ၈၇
စစ်ကိုင်း ၃၇ ၅၀
တနင်္သာရီ ၁၀ ၁၈
ပဂိုꩻ ၂၈ ၅၂
မကွေး ၃၂
မန္တလေꩻ ၂၈ ၃၀
ရန်ႏတကွုန်ႏ ၄၅ ၂၀
ဧရာႏဝတီႏ ၂၆ ၄၅
နေပီတောႏ
ခြွဉ်း ၃၃၀ ၄၆၉

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၂]

  1. Change History of MIMU Pcode version 9.2 vs 9.3မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်။ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
  2. မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များ