မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စွဲးကမ်းကို:မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻတောမ်ႏ Wiki Markup မိတ်ဆက်/၆

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
မာꩻစမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချောꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ

ချꩻပုင်ႏစံႏ
မွဉ်းဖျင် တဲပ်တဲ့ဖုဲင်ႏထွား

အဆွိုက်အသွုပ်တောမ်ႏ ဝီခီလိဉ့်ဖုံႏ
ဆွိုက်သွုပ်တောမ်ႏ လိတ်မဲ့ငါအလင်ဖုံႏ

ဖန်ဆင်ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာ
ဖန်ဆင်ꩻမာꩻထူႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏ

အအဲဉ်ႏချုတ်
နာꩻသေဗာႏလဲဉ်း တမုဲင်ꩻဖုံႏအအဲဉ်ႏချုတ်

  • ဝီခီပီးဒီးယားအတာႏ Wiki markup နဝ်ꩻ သျင်ꩻလျင်ꩻဟဝ်ငါႏ အရွီးအခိုႏကုဒ်ႏတဗာႏဒျာႏသွူ။
  • ဝီခီပီးဒီးယားကို ကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏကားကအဝ်ႏ မိဉ်ႏမဲဉ်ထွားမွဉ်းဖျင်နေးတွမ်ႏ အရွီးအခိုႏကိုဒ်နဝ်ꩻ နျꩻ "မွဉ်းဖျင်အရွီးအခိုႏ" တွော့ꩻ မွဉ်းဖျင်အီလ့ꩻဒျာႏသွူ။
  • လိတ်မဲ့ငါအမော့ကီကို ကအဝ်ႏဒါႏ မွဉ်းဖျင်အခြွိုင်းကိရိယာႏနဝ်ꩻ နာꩻချꩻအီပုင်ႏစံႏ တစူးတစိꩻလ့ꩻဒျာႏသွူ။
  • အမုဲင်သင်္ကေတ = နုဲင်းယိုခါႏကို မိဉ်ႏတဲမ်းသော့ꩻ လိတ်ယာႏနဝ်ꩻ ထွာလွဉ်အီ ==ကတူႏစဲဉ်ႏ== ပုင်ႏစံႏ နုဲင်းယိုသွူ။
  • မိဉ်ႏမဲဉ် '''အွဉ်ႏဒွုန်''' မွေးတဝ်းလဲ့ ''အွဉ်ႏတခေင်ႏ'' လိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ မဲ့ဆွဉ်ႏ ' အမုဲင်ယိုစားခါႏကို တဲမ်းသော့ꩻဗာႏလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။
  • ဝီခီပီးဒီးယားကို [[Links]] နဝ်ꩻ သုင်ꩻမာꩻအီဒျာႏ အမုဲင်သင်္ကေတ အကွင်ꩻလစ်ꩻဗာႏ [[]] နုဲင်းယိုစားသွူ။
  • မိဉ်ႏအွဉ်ႏသိမ်ꩻခိန်ႏနဝ်ꩻ သော့ꩻဖေႏမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏသွော့ မွဉ်းဖျင်မုꩻအကျောင်ꩻအအဲဉ်ႏဩ။
  • အကျောင်ꩻခရာႏ တဗာႏဗာႏယို အရေꩻတန်တွိုႏမုꩻမိဉ်ႏအဝ်ႏအရွီးအခိုႏ ခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏမိဉ်ႏအဝ်ႏ၊ ထွူတကာႏတဝ်း နမ်းအကျိုꩻစီꩻပွာꩻတာႏ ပဋိပက္ခဖုံႏ မိဉ်ႏကင်ꩻနဝ်ꩻ နာꩻဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻလဲဉ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတသာတဗာႏသွူ။

အချက်အလျက် အလင်ဖုံႏ


နာꩻသေနာႏခါꩻလဲဉ်းတမုဲင်ꩻ ဖေႏကသေတဲင် စံꩻထွားစံꩻသွော့ sandbox ကိုယိုဩ။