ကဏ္ဍ:လိတ်လုဲင်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၃ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၃ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "လိတ်လုဲင်ꩻ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၃၁ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၃၁ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။